Obsah

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.

Typ: ostatní
Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. dne 15.12.2017
vyhlašuje Výzvu č. 1 v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. dne 15.12.2017

vyhlašuje Výzvu č. 1 v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020

Termín příjmu žádostí:

od 2.1.2018 do 31.1.2018 do 15:00, podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:

Kancelář MAS Dolní Morava, Regionální centrum, Masarykovo nám. 27, Hodonín

 

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny, tj. po, st, pá, vždy od 9:00h – 15:00h, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

 

Označení Fiche

Název Fiche

Alokace pro 1. výzvu

M

Konkurenceschopné zemědělství

4 500 000,- Kč

 

N

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1 000 000,- Kč

I

Nezemědělské podnikání

6 000 000,- Kč

Fiche I - Nezemědělské podnikání

Investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. Fiche se zaměřuje na agroturistiku - spojení místní výroby a zemědělských produktů s ubytováním, podporu vybraných nezemědělských činností, podporu drobných regionálních výrobců, farem a podniků, zvýšení odbytu místních výrobků jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky a další.

Fiche M - Konkurenceschopné zemědělství

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.  Jedná se zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností.

 

Fiche N - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů. 

 

Kontakt: Ing. Petra Křivánková; tel.: 776 742 622; email: krivankova@mas-dolnimorava.cz

Více informací na www.mas-dolnimorava.cz/prv


Vytvořeno: 15. 12. 2017
Poslední aktualizace: 15. 12. 2017 12:11
Autor: