Odbory MěÚ Dubňany

Odbor kanceláře starosty a tajemníka
- Jiřina Chludilová, vedoucí, tel. +420 518 698 525
- Dagmar Žurovcová, sekretariát, tel. +420 518 698 524
- Libor Žažo, kabelová televize, tel. +420 518 698 538
- Michal Žažo, správa ICT, tel. +420 518 698 522
- Slavomila Dohnálková, městská knihovna, tel. +420 518 366 103
- Jana Hlavatá, recepce-informace, tel. +420 518 698 521

Zajišťuje komplexně chod kanceláře starosty a tajemníka. Organizačně zajišťuje zasedání zastupitelstva a rady. Zajišťuje komplexní správu počítačové sítě. Technicky a programově zajišťuje vysílání KT. Zajišťuje provoz městské knihovny.


Odbor správní
- Mgr. Jana Svobodová, vedoucí, tel. +420 518 698 528
- Ing. Petr Prášek, vedoucí obecného stavebního úřadu, tel. +420 518 698 515
- Hana Hanáková, referent obecného stavebního úřadu, tel. +420 518 698 516
- Jana Kaňová, matrika, tel. +420 518 698 514
- Lenka Matoušková, matrika, tel. +420 518 698 513
- Eva Příkazská, pokladna, silniční správní úřad, tel. +420 518 698 519

Řeší určenou právní agendu. Odbor zajišťuje činnost na úseku územního plánování a stavebního řádu podle stavebního zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pořizuje územně plánovací dokumentace a dohlíží na jejich dodržování. Vykonává funkci silničního správního úřadu pro místní komunikace na území města, dle zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění. Zajišťuje matriční agendu samosprávného celku v působnosti obecního úřadu. Zajišťuje zveřejňování inzerce a příjem inzerce do KT, včetně poplatku (paní Lenka Matoušková tel. 518 698 513).


Odbor finanční
- Ing. Jana Grégrová, vedoucí, tel. +420 518 698 518
- Lenka Stolarská, hlavní účetní, tel. +420 518 698 520
- Marta Nesvadbová, účetní, tel. +420 518 698 537

Vede účetní agendu města, kontroluje plnění nájemních smluv na městské nebytové prostory a ostatních smluv, spravuje místní poplatky. Kontroluje plnění rozpočtu města.


Odbor investic a správy majetku
- Ing. Markéta Balažíková, vedoucí, tel. +420 518 698 523
- Ing. Alena Dostálová, správa a evidence nemovitého majetku, tel. +420 518 698 532
- Radim Karban, správa majetku a investic, tel. +420 518 698 529
- Roman Kordula, životní prostředí a odpadové hospodářství, tel. +420 518 698 529

Odbor zajišťuje činnost na úseku investic, správy majetku, životního prostředí.

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 14316x, dnes 4x
CalmCube2 CMS
RSSVytisknout stránkuMapa stránek · © 2013 - 2017 Město Dubňany · Počet návštěv: 662692 (14316)