Odbory MěÚ Dubňany

Odbor kanceláře starosty a tajemníka
- Jiřina Chludilová, vedoucí, tel. +420 518 698 525
- Dagmar Žurovcová, sekretariát, tel. +420 518 698 524
- Libor Žažo, kabelová televize, tel. +420 518 698 538
- Michal Žažo, správa ICT, tel. +420 518 698 522
- Slavomila Dohnálková, městská knihovna, tel. +420 518 366 103
- Jana Hlavatá, recepce-informace, tel. +420 518 698 521

Zajišťuje komplexně chod kanceláře starosty a tajemníka. Organizačně zajišťuje zasedání zastupitelstva a rady. Zajišťuje komplexní správu počítačové sítě. Technicky a programově zajišťuje vysílání KT. Zajišťuje provoz městské knihovny.


Odbor správní
- Ing. Dana Panáková, vedoucí, tel. +420 518 698 528
- Ing. Petr Prášek, vedoucí obecného stavebního úřadu, tel. +420 518 698 515
- Hana Hanáková, referent obecného stavebního úřadu, tel. +420 518 698 516
- Jana Kaňová, matrika, tel. +420 518 698 514
- Lenka Matoušková, matrika, tel. +420 518 698 513
- Eva Příkazská, pokladna, silniční správní úřad, tel. +420 518 698 519

Řeší určenou právní agendu. Odbor zajišťuje činnost na úseku územního plánování a stavebního řádu podle stavebního zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pořizuje územně plánovací dokumentace a dohlíží na jejich dodržování. Vykonává funkci silničního správního úřadu pro místní komunikace na území města, dle zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění. Zajišťuje matriční agendu samosprávného celku v působnosti obecního úřadu. Zajišťuje zveřejňování inzerce a příjem inzerce do KT, včetně poplatku (paní Lenka Matoušková tel. 518 698 513).


Odbor finanční
- Ing. Jana Grégrová, vedoucí, tel. +420 518 698 518
- Lenka Stolarská, hlavní účetní, tel. +420 518 698 520
- Marta Nesvadbová, účetní, tel. +420 518 698 537

Vede účetní agendu města, kontroluje plnění nájemních smluv na městské nebytové prostory a ostatních smluv, spravuje místní poplatky. Kontroluje plnění rozpočtu města.


Odbor investic a správy majetku
- Ing. Markéta Balažíková, vedoucí, tel. +420 518 698 523
- Ing. Alena Dostálová, správa a evidence nemovitého majetku, tel. +420 518 698 532
- Radim Karban, správa majetku a investic, tel. +420 518 698 529
- Roman Kordula, životní prostředí a odpadové hospodářství, tel. +420 518 698 529

Odbor zajišťuje činnost na úseku investic, správy majetku, životního prostředí.


Organizační řád Městského úřadu Dubňany (PDF dokument)

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 16078x, dnes 6x
CalmCube2 CMS
RSSVytisknout stránkuMapa stránek · © 2013 - 2017 Město Dubňany · Počet návštěv: 787150 (16078)