Obsah

Úřední deska


úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2017 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí.16.11.201706.12.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí.16.11.201706.12.2017
E.ON. Distribuce,a.s. : Oznámení o přerušení dodávky el.en. dne 5.12.2017.14.11.201706.12.2017
Exekutorský úřad Brno-Město,JUDr. Vít Novozámský : Usnesení o nařízení el. dražebního jednání.13.11.201708.12.2017
Exekutorský úřad Brno-Venkov, JUDr. Petr Kocián : Usnesení o nařízení el. dražebního jednání, proti povinnému - Jarmila Křížová.13.11.201715.12.2017
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno : Návrh opatření obecné povahy - povolení výjimky ze zákazů u zvlášť chráněného živočicha bobra evropského.13.11.201728.11.2017
Ministerstvo zemědělství, Odbor hosp. úpravy a ochrany lesů,Praha : Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy.13.11.201728.11.2017
Město Dubňany - starosta. Volby prezidenta 2018 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.09.11.201728.01.2018
Úprava rozpočtu č. 3/201706.11.2017
Úprava rozpočtu č. 4/201706.11.2017
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na pronájem majetku v obci a k.ú. Dubňany, prostor č. 31, p.č. 1928 v k.ú. Dubňany.03.11.201720.11.2017
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na pronájem majetku v obci a k.ú. Dubňany, prostor č. 31, p.č. 1928 v k.ú. Dubňany.03.11.201720.11.2017
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na prodej majetku v obci a k.ú. Dubňany, pozemku p.č. 3623/2.02.11.201720.11.2017
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na prodej majetku v obci a k.ú. Dubňany, pozemku p.č. 3623/2.02.11.201720.11.2017
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na pacht, na pozemek p.č. 3016/48.01.11.201730.11.2017
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na pacht, na pozemek p.č. 3016/50.01.11.201730.11.2017
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na směnu majetku v obci a k.ú. Dubňany, pozemku p.č. 3534/2.01.11.201730.11.2017
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na pacht, na pozemek p.č. 3016/48.01.11.201730.11.2017
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na pacht, na pozemek p.č. 3016/50.01.11.201730.11.2017
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na směnu majetku v obci a k.ú. Dubňany, pozemku p.č. 3534/2.01.11.201730.11.2017
Město Dubňany : Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2017, změna č. 4, naleznete na webové adrese : www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, vedoucí finančního odboru MěÚ Dubňany. Adresa :24.10.201731.12.2017
Město Dubňany. Tajemnice Městského úřadu Dubňany vyhlašuje výběrové řízení na funkci projektový manažer/projektová manažerka.19.10.201725.11.2017
Město Dubňany. Tajemnice Městského úřadu Dubňany vyhlašuje výběrové řízení na funkci projektový manažer/projektová manažerka.19.10.201725.11.2017
Exekutorský úřad Brno-Město, JUDr. Karel Urban : Usnesení o nařízení dalšího el. dražebního jednání, proti povinnému : Tibor Glemba, Hodonín.18.10.201706.12.2017
Exekutorský úřad Brno-Město, JUDr. Karel Urban : Usnesení o nařízení dalšího el. dražebního jednání, proti povinnému : Tibor Glemba, Hodonín.18.10.201706.12.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno : Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.13.09.201731.12.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno : Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.13.09.201713.12.2017
Město Dubňany: Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2017, změna č. 3, naleznete na webové adrese :www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta .Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, vedoucí finančního odboru MěÚ Dubňany. Adresa : N12.09.201731.12.2017
E.ON Distribuce : Oznámení o přerušení dodávky el.en.: 3. 10. 2017 od 7.30 do 15.00 hod.12.09.201731.12.2017
Město Dubňany : Schválený závěrečný účet města za rok 2016. Je zveřejněn na webové adrese www.dubnany.eu/zaverecny-ucet-mesta . Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Dubňany, u Ing. Jany Grégrové, kanc. dv.č. 10.30.06.201730.06.2018
Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí : Schválený závěrečný účet za rok 2016 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí je zveřejněn na webové adrese : http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion. Listinná podoba dokumentu je k nahléd26.05.201731.05.2018
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Baník Dubńany, z.s.07.04.201707.04.2020
Město Dubňany : Rozpočtový výhled města Dubňany na roky 2018 - 2020, naleznete na webové adrese :www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, vedoucí finančního odboru MěÚ Dubňany. Adresa : Nám22.03.201722.04.2018
Město Dubňany : Rozpočet města Dubňany na rok 2017, naleznete na webové adrese : www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, vedoucí finančního odboru MěÚ Dubňany. Adresa : Nám. 15. dubna 114922.03.201722.04.2018
Město Dubňany : Položkový rozpis rozpočtu 2017, naleznete na webové adrese : www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, vedoucí finančního odboru MěÚ Dubňany. Adresa: Nám. 15. dubna 1149, 69622.03.201722.04.2018
Město Dubňany: Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2017, naleznete na webové adrese : www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, vedoucí finančního odboru MěÚ Dubňany. Adresa : Nám. 15. dubn22.03.201722.04.2018
Dobrovolný svazek obcí Mutěnka - Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů15.03.201715.03.2027
Schválený rozpočet na rok 2017 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí je zveřejněn na webové adrese http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion Listinná podoba dokumentu je k náhlednutí u Ing. Moniky Valáškové, manažerky svazku. Adresa: Mas08.03.201708.03.2027
Schválené rozpočtové opatření č.1/2017 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí je zveřejněn na webové adrese http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion Listinná podoba dokumentu je k náhlednutí u Ing. Moniky Valáškové, manažerky svazku. Adr08.03.201708.03.2027
Schválený rozpočtový výhled na roky 2018 -2022 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí je zveřejněn na webové adrese http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion Listinná podoba dokumentu je k náhlednutí u Ing. Moniky Valáškové, manažerky sva08.03.201708.03.2027
Město Dubňany :Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - DNS Dúbravěnka Dubňany, spolek21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - NS Dúbrava ,z.s.21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - F.A.T.R., z.s.21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub stolního tenisu, spolek21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Dubňany21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK KUželky Dubňany,z.s.21.02.201721.02.2020
Město Dubňany - Smlouva o poskytnurí dotace z rozpočtu města : Sdružení Dúbravěnka, Dubňany19.02.201619.02.2019
Město Dubňany - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubňany : F.A.T.R. Dubňany02.02.201602.02.2019
Číslo jednací : 13/16 Město Dubňany - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubňany. Sportovní klub stolního tenisu Dubňany, spolek.02.02.201602.02.2019
Město Dubňany - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubňany : SK Kuželky Dubňany, z.s.02.02.201602.02.2019
Město Dubňany - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubňany : Tělocvičná jednota Sokol Dubňany02.02.201602.02.2019