Obsah

Úřední deska


úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Exekutorský úřad Jeseník,Mgr. Havlice A.: Usnesení o dražebním roku-elektronická dražba proti Ertelová Eva16.01.201822.02.2018
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj,Územní pracoviště v Kyjově, JUDr.Ilgnerová H.: Dražební vyhláška - dražba movité věci16.01.201803.02.2018
MěÚ Dubňany, obecný stavební úřad: Oznámení zahájení územního řízení, veřejná vyhláška - Polní cesta Horní Huť16.01.201831.01.2018
MěÚ Dubňany, odbor investic a správy majetku: Záměr na pacht, pozemek p.č. 3008/1816.01.201831.01.2018
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Jícha Lukáš: Usnesení Dražební vyhlášku o provedení el. dražby nemovité věci15.01.201815.02.2018
MěÚ Hodonín, odbor investic a údržby: Věřejná vyhláška,Rozhodnutí - Stavební povolení pro stavbu Dubňany-Chodník směr Horní Huť15.01.201830.01.2018
Oznámení o zahájení územního řízení - Veřejná vyhláška - GasNet s.r.o.11.01.201826.01.2018
Oznámení o zahájení územního řízení - Veřejná vyhláška - GasNet s.r.o.11.01.201826.01.2018
FÚ pro Jihomor. kraj, Územní pracoviště Kyjov : Dražební vyhláška.10.01.201803.02.2018
Město Dubňany: Úpravy rozpočtu města Dubňany na rok 201710.01.201830.06.2018
Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby : Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Stavební povolení : Dubňany - Místní komunikace a parkovací plochy.05.01.201810.02.2018
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na pacht.04.01.201828.02.2018
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na pacht.04.01.201828.02.2018
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na pacht.04.01.201828.02.2018
Exekutorský úřad Nymburk, Mgr. Pospíchal : Usnesení o odročení dražebního jednání.04.01.201809.02.2018
Dražby.net s.r.o., Olomouc : Dražební vyhláška č. D 39/2017.03.01.201801.02.2018
Úprava rozpočtu č. 6/201729.12.201730.06.2018
Schválený rozpočet města Dubňany na rok 201829.12.201731.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2019 - 202129.12.201731.12.2018
Volba prezidenta České republiky : Oznámení o době a místu konání voleb v Dubňanech.28.12.201728.01.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12 a 13 ledna, případně druhé kolo ve dnech 26 a 27 ledna 2018 - Vyhrazené plochy pro vylepení volebních plakátů.27.12.201728.01.2018
Honební společenstvo Města Dubňany : Pozvánka na jednání valné hromady.21.12.201729.01.2018
Exekutorský úřad Brno-Venkov, JUDr. Kocián : Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání / dražební vyhláška /.19.12.201724.01.2018
Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí : Úprava rozpočtu pro rok 2017 - UR 6.12.12.201731.12.2018
Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí : Schválený rozpočet pro rok 2018.12.12.201731.12.2018
Volba prezidenta České republiky 2018 : Informace o počtu a sídle volebních okrsků.24.11.201728.01.2018
Město Dubňany - starosta. Volby prezidenta 2018 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.09.11.201728.01.2018
Město Dubňany : Schválený závěrečný účet města za rok 2016. Je zveřejněn na webové adrese www.dubnany.eu/zaverecny-ucet-mesta . Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Dubňany, u Ing. Jany Grégrové, kanc. dv.č. 10.30.06.201730.06.2018
Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí : Schválený závěrečný účet za rok 2016 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí je zveřejněn na webové adrese : http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion. Listinná podoba dokumentu je k nahléd26.05.201731.05.2018
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Baník Dubńany, z.s.07.04.201707.04.2020
Město Dubňany : Rozpočet města Dubňany na rok 2017, naleznete na webové adrese : www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, vedoucí finančního odboru MěÚ Dubňany. Adresa : Nám. 15. dubna 114922.03.201731.12.2018
Dobrovolný svazek obcí Mutěnka - Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů15.03.201715.03.2027
Schválený rozpočet na rok 2017 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí je zveřejněn na webové adrese http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion Listinná podoba dokumentu je k náhlednutí u Ing. Moniky Valáškové, manažerky svazku. Adresa: Mas08.03.201708.03.2022
Město Dubňany :Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - DNS Dúbravěnka Dubňany, spolek21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - NS Dúbrava ,z.s.21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - F.A.T.R., z.s.21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub stolního tenisu, spolek21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Dubňany21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK KUželky Dubňany,z.s.21.02.201721.02.2020
Město Dubňany - Smlouva o poskytnurí dotace z rozpočtu města : Sdružení Dúbravěnka, Dubňany19.02.201619.02.2019
Město Dubňany - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubňany : F.A.T.R. Dubňany02.02.201602.02.2019
Číslo jednací : 13/16 Město Dubňany - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubňany. Sportovní klub stolního tenisu Dubňany, spolek.02.02.201602.02.2019
Město Dubňany - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubňany : SK Kuželky Dubňany, z.s.02.02.201602.02.2019
Město Dubňany - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubňany : Tělocvičná jednota Sokol Dubňany02.02.201602.02.2019