Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


Žádosti můžete doručit

1. písemně na adresu:
Městský úřad Dubňany
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany

2. Osobně na podatelně Městského úřadu Dubňany.
3. Elektornicky na adrese: podatelna (at) dubnany.eu


Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tisk, pořízení kopie:
a) černobíle
- jednostranný tisk formát A4 2 Kč/strana
- oboustranný tisk formát A4 3 Kč/list
- jednostranný tisk formát A3 4 Kč/strana
- oboustranný tisk formát A3 6 Kč/list

b) barevně
- jednostranný tisk formát A4 17 Kč/strana
- oboustranný tisk formát A4 31 Kč/list
- jednostranný tisk formát A3 31 Kč/strana
- oboustranný tisk formát A3 60 Kč/list

Kopírování na technické nosiče dat:
-CD 10 Kč
-DVD 15 Kč

Obálka: 2 Kč

Poštovné: hrazeno dle sazebníku České pošty.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací: 250 Kč/hodina


Žádosti doručené na podatelnu MěÚ Dubňany za rok 2015

- Počet písemně podaných žádostí : 3
- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
- Opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
- Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona : 0
- Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona : 0

Výroční zpráva 2016 dle 106-1999 Sb.


K otevření souborů, které jsou ve formátu *.PDF je nutné mít na počítači nainstalován program Adobe Acrobat Reader, který lze stáhnout zdarma z www.adobe.cz.

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 4388x, dnes 4x
CalmCube2 CMS
RSSVytisknout stránkuMapa stránek · © 2013 - 2017 Město Dubňany · Počet návštěv: 787150 (4388)