Obsah

Logo Interreg V-A

Ptačí park Kosteliska

Díky spolupráci mezi Českou ornitologickou společností a Městem Dubňany vznikl ptačí park Kosteliska, který se nachází severně od Jarohněvického rybníka v katastrálním území Dubňany, a menší plocha parku se nachází také na katastrálním území Hovorany. Jedná se o území, kde se nachází vodní plochy, louky a lesíky, které mají z pohledu ochrany přírody a krajiny velký význam především kvůli biologické různorodosti.


Více informací o ptačím parku Kosteliska naleznete na webové adrese:  https://www.birdlife.cz/rezervace/kosteliska/


Projekt KAM ZA PTÁKY SK – ČR – Město Dubňany (projektový partner 2)

Město Dubňany se zapojilo do projektu KAM ZA PTÁKY, a to prostřednictvím dotačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. V rámci tohoto projektu byly vybrány dvě turisticky významné lokality, kde bude umístěno vybavení pro cyklisty, např. stojany na kola, elektrické dobíjecí stanice a dále elektronické a dřevěné informační panely, které budou návštěvníky informovat o turistických zajímavostech nejen v Dubňanech, ale i v blízkém okolí. Cílem tohoto projektu je zvýšit atraktivnost kulturního a přírodního dědictví pro turisty a milovníky cyklistiky.

 

Dalšími projektovými partnery v rámci projektu Kam za ptáky jsou:

 

Realizace: září 2022 – srpen 2023

Číslo projektu: 304021BMX4

Výše příspěvku z ERDF (pro Město Dubňany-PP2): 32 661,59 EUR

Výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR (pro Město Dubňany-PP2): 1921,27 EUR

Celková výše příspěvku z ERDF pro všechny partnery projektu: 624 893,55 EUR

 

Kontaktní osoby:

Jana Švarcová, jana.svarcova@dubnany.eu

 

Operační program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Spolufinancovaný fondem: Evropský fond regionálního rozvoje

Prioritní osa: 2. Kvalitní životní prostředí

Konkrétní cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu