Obsah

Vítání občánků

 

Už šedesát let zve Městský úřad v Dubňanech nově narozené občánky s jejich rodiči ke slavnostnímu zápisu do kroniky města Dubňany. Tato slavnost je mezi rodiči pořád velmi oblíbená a stále přichází skoro 70 % ze všech pozvaných, a pokud se někdo z pozvaných nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit, přeje si být pozván opakovaně na příští setkání.
 

V této oblíbené akci bychom chtěli i nadále pokračovat, ale už nemůžeme zvát rodiče a jejich děti podle zápisu do evidence obyvatel, toto nepovoluje zákon na ochranu osobních dat, ale tato aktivita zůstává na samotných rodičích.


Proto žádáme rodiče, kteří mají zájem se vítání zúčastnit, aby se sami nahlásili na matrice městského úřadu – stačí i telefonicky na čísle 518 698 514, a pak budou pozváni k účasti na nejbližším vítání. Doporučujeme rodičům, aby děti přihlašovali až po dosažení věku 6 týdnů.


Vítání probíhá vždy jednou za čtvrt roku – v lednu, březnu, červnu a v září. Trvá asi 20 minut a zúčastnit se mohou i nejbližší příbuzní.


Nejbližší termín příštího vítání nových občánků:  15. 6. 2024.

 

Pravidla pro poskytnutí příspěvku při narození dítěte zde ke stažení

 

Přihláška k vítání zde ke stažení