Obsah

Chráněné bydlení Duběnka - výběrové řízení

Typ: Zdravotnictví
Informace o výběrovém řízení pro budoucí uživatele speciální služby chráněné bydlení, která se týká dospělých osob s mentálním postižením.

Diakonie ČCE- středisko BETLÉM

vyhlašuje výběrové řízení na budoucí uživatele sociální služby chráněné bydlení v zařízení Chráněné bydlení Duběnka, které se bude otevírat v městě Dubňany od ledna příštího roku.

Cílovou skupinu Chráněného bydlení Duběnka tvoří dospělí lidé (osoby starší 18-ti let) s mentálním postižením případně kombinovaném s poruchami autistického spektra (PAS).

Jedná se o osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné osoby, jejichž zdravotní postižení a rodinná situace vyžaduje individuální podporu a péči včetně ubytování a stravování. Služba chráněné bydlení svým uživatelům zajišťuje potřebnou pomoc a podporu v komunikaci, sociálních vztazích, v sebeobsluze i v ostatních základních životních situacích. Zařízení Chráněné bydlení Duběnka je určeno osobám, které patří do výše uvedené cílové skupiny, jsou schopné soužití v kolektivu, netrpí poruchami chování s projevy agrese a v době nástupu jsou mladší 60-ti let.

Sběr žádostí bude probíhat od pondělí 19. 9. 2022 do pátku 7. 10. 2022.

V příloze je žádost o poskytnutí služby v elektronické formě (Word).


Příloha

Vytvořeno: 16. 9. 2022
Poslední aktualizace: 19. 9. 2022 10:27
Autor: