Obsah

Covid-19 - nová opatření

Typ: ostatní
Od 1. 3. 2021 platí nová opatření v boji proti šíření onemocnění SARS CoV-2

Upozorňujeme občany, že od 1. 3. 2021 platí nová, přísnější, opatření v boji proti šíření onemocnění  SARS CoV-2. Věnujte pozornost zejména následujícím opatřením:

  • povinnost používat bez výjimky minimálně chirurgickou roušku všude na zastavěném území obce města Dubňany,
  • povinnost používat respirátor (FFP2, KN 95) na místech, kde dochází ke koncentraci většího počtu osob, např. v prodejnách, provozovnách, zařízeních sociálních služeb, ve veřejné dopravě (včetně nástupišť),
  • omezení volného pohybu v rámci okresu,
  • omezení pohybu na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a v počtu nejvýše dvou osob.

Kromě výše uvedených opatření zůstávají v souladu s doporučením vlády uzavřena všechna venkovní hřiště. U těch hřišť, kde jejich uzavření není fakticky možné, apelujeme na veřejnost, aby je v následujících týdnech nevyužívala, neboť by to bylo v rozporu s vládními nařízeními a navíc ani není možné zajistit desinfekci nářadí a herních prvků tak, aby nedošlo k případnému přenosu nákazy.

Žádáme tímto občany o ohleduplnost, důsledné dodržování platných krizových a mimořádných opatření, včetně všech doporučení. Dbejte případných pokynů strážníků MP a PČR. Upozorňujeme, že nedodržováním výše uvedených opatření se vystavujete riziku citelných postihů.


Vytvořeno: 2. 3. 2021
Poslední aktualizace: 3. 3. 2021 08:24
Autor: