Obsah

INFORMACE K OCHRANĚ PŘED KORONAVIREM

Typ: ostatní
dne 24.3.2020

INFORMACE K OCHRANĚ PŘED KORONAVIREM

Dubňany úterý 24.3.2020

 

Žádáme občany, aby dodržovali nařízení vlády ohledně „Omezení volného pohybu osob“, a to včetně respektování zákazu přemísťování odpadů.

Uzavření sběrných dvorů je jistě nepříjemnou záležitostí pro mnoho z nás. Zvláště teď v době jarních prací jde o fakt, jenž nelze ignorovat. Rada města se touto záležitostí zabývala a snažila se najít alespoň kompromisní řešení. Takové řešení ovšem neexistuje bez porušení jednak nařízení vlády a také doposud harmonických sousedských a partnerských vztahů s okolními obcemi a provozovateli sběru, svozu a ukládání odpadů.

Uvědomme si, že to, co nyní nemůžeme odvážet na sběrný dvůr, nepředstavuje žádné riziko v podobě nebezpečného odpadu a běžný svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadu normálně funguje.

SVOZOVÁ FIRMA VŠAK DŮRAZNĚ UPOZORŇUJE, že tyto odpady budou odváženy pouze z odpadových nádob, tedy popelnic a kontejnerů. Tzn., že případné přiložené pytle nebo jinak volně umístěný odpad vedle těchto nádob bude ponechán na místě! Co by to mohlo znamenat pro čistotu a hygienu našeho města včetně případného zvýšeného výskytu hlodavců snad není potřeba vysvětlovat. Proto se prosím řiďte tímto sdělením.

 

Děkuji za pochopení

 

František Tříska

starosta města Dubňany.


Vytvořeno: 25. 3. 2020
Poslední aktualizace: 25. 3. 2020 09:02
Autor: