Obsah

Informace pro voliče

Typ: ostatní
Prokazování totožnosti ve volebních místnostech
PLATNOST OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ!

Informace pro voliče

Prokazování totožnosti ve volebních místnostech

PLATNOST OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ!

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanoví povinnost voliče po příchodu do volební místnosti prokázat totožnost a státní občanství buď platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.

Dne 2. 8. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, který neumožňuje vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc pro účely výkonu volebního práva.
Z tohoto důvodu je nanejvýš vhodné, aby si voliči ověřili, zda před konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (8. a 9. října 2021), nedojde ke skončení platnosti občanského průkazu.

Pokud zjistí, že občanský průkaz je již neplatný nebo platnosti do dne voleb pozbude, aby v dostatečném časovém předstihu (nejpozději 30 dní před konáním voleb) požádali kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání nového občanského průkazu.

V případě, kdy volič neprokáže totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Bližší informace: MěÚ Hodonín, tel.: 518 316 111 (ústředna)


Vytvořeno: 3. 9. 2021
Poslední aktualizace: 3. 9. 2021 08:29
Autor: JH