Obsah

IV. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dubňany

Typ: ostatní
Svolání - 18.9.2019 v 16:00 hod.

SVOLÁNÍ

 

Starosta města svolává

IV. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dubňany,

které se bude konat

ve středu 18. 9. 2019 v 16.00 hodin v zasedacím sále Kulturního domu v Dubňanech

 

 

Program:       1.   Zahájení

                        2.   Vydání Územního plánu Dubňany

                        3.   Návrh úpravy rozpočtu města Dubňany pro rok 2019 – RO č. 6

                        4.   Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí účelové dotace Městu

                              Hodonín z rozpočtu města pro rok 2019

                        5.   ÚZSVM – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva

                              k pozemkům p.č. 3337/12, 3337/14, 3337/48, a 3337/67 v k.ú. Dubňany

                        6.   Ukončený záměr na prodej pozemku p.č. 3385/2 v k.ú. Dubňany

                        7.   Ukončený záměr na prodej pozemku p.č. 3386 v k.ú. Dubňany

           8.   Nabídka spoluvlastnického podílu id. ½ na pozemcích p.č. 3460/7  

      a p.č. 3465/8 k odkupu pro město

9.   Protokol o kontrole samostatné působnosti provedené na základě par. 129

      a násl. zákona č. 128/2000 Sb.

            10. Různé

                        11. Diskuze

                        12. Závěr

 

 

 

                                                                                                          František Tříska, v. r.

                                                                                                                       starosta

 

V Dubňanech dne 9. 9. 2019    


Vytvořeno: 9. 9. 2019
Poslední aktualizace: 9. 9. 2019 13:24
Autor: