Obsah

O Z N Á M E N Í o době a místu konání voleb do Zastupitelstev krajů

Typ: ostatní
2.-3.10.2020

O Z N Á M E N Í

o době a místu konání voleb do Zastupitelstev krajů

 

 

STAROSTA MĚSTA DUBŇANY

v souladu § 27 odst. 1 a § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 130/2000 Sb.,

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

 

  1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ se uskuteční:

 

v pátek dne 2. října 2020                            od 14.00 hodin                 do 22.00 hodin

v sobotu dne 3. října 2020                           od   8.00 hodin do 14.00 hodin

 

  1. MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB jsou volební okrsky č.1 - 5:

 

Okrsek č.:      Sídlo okrsku – volební místnost:

1.            Základní umělecká škola Dubňany, ulice Komenského čp. 282 – dle volební mapy a čp.

2.            Základní škola Dubňany, ul. Hodonínská čp. 925 - dle volební mapy a čp.

3.            Mateřská škola II Dubňany, ul. Ke Koupališti čp. 1500 - dle volební mapy a čp.

4.            Městský úřad Dubňany, Nám. 15 dubna čp. 1149, obřadní síň - dle volební mapy a čp.

5.            Dům s pečovatelskou službou, ul. Hornická 602 - dle volební mapy a čp.

 

K průběhu hlasování:

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  2. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  3. Voliči jsou povinni respektovat pokyny předsedy komise a také mimořádná hygienická opatření přijatá v souvislosti s nebezpečím onemocnění covid-19.
  4. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku.
  5. Voliči, kteří jsou z rozhodnutí hygieny nebo lékaře v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19 nemohou hlasovat ve stálých volebních místnostech. Pro tuto skupinu voličů se zákonem č. 350/2020 Sb. zavádí možnost zvláštního způsobu hlasování mimo stálé volební místnosti uvedené v tomto oznámení. Bližší informace o místě a čase zvláštního způsobu hlasování naleznou zájemci na webových stránkách ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx).

Další podrobnější informace naleznete také na: www.dubnany.eu

V Dubňanech dne 1.9.2020                                        

 

 

 

František Tříska

starosta města

VOLBY 2020

volební mapa


Přílohy

Vytvořeno: 1. 9. 2020
Poslední aktualizace: 2. 9. 2020 11:26
Autor: