Obsah

Oznámení

Typ: ostatní
Zaměřování stávajícího vedení NN

V průběhu měsíce května 2019 bude v katastrálním území Dubňany probíhat zaměřování stávajícího průběhu podzemních i nadzemních vedení nízkého napětí pro upřesňování polohy stávající sítě společnosti E.ON. Vytýčení i zaměření budou zajišťovat pracovníci společnosti GEOHUNTER s.r.o., viz leták. V rámci této činnosti nebudou prováděny žádné výkopové práce, pouze budou trasy podzemní sítě NN např. pomocí spreje, vyznačeny na povrchu terénu, aby mohly být geodetem zaměřeny.


Příloha

Vytvořeno: 30. 4. 2019
Poslední aktualizace: 30. 4. 2019 14:27
Autor: Panáková