Obsah

Oznámení Českého statistického úřadu

Typ: ostatní
šetření
UPOZORNĚNÍ ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU:
Český statistický úřad organizuje každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR s názvem „Životní podmínky 2023“ (EU- SILC) s cílem získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel ve 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se na území ČR uskuteční celkem v 11 360 domácnostech a to i v Dubňanech. Všechny domácnosti byly zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem. Šetření bude probíhat od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím vyškolených tazatelů. Zahrnuty budou všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Aktivní účast občanů a ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá, umožní získat důležité informace o sociální situaci domácností v ČR, které jiným způsobem zjistit nelze.
Terénní pracovníci provádějící šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Anonymita zjištěných údajů je zaručena ve všech fázích jejich zpracování, získaná data budou důsledně chráněna. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.
Případné dotazy mohou občané oslovení zaměstnanci ČSÚ směřovat na Mgr. Michaelu Kovářovou, pracovnici Krajské správy ČSÚ pověřenou řízením tohoto šetření prostřednictvím následujících telefonních kontaktů: 542 528 233, 731 439 303.

Vytvořeno: 1. 2. 2023
Poslední aktualizace: 1. 2. 2023 18:07
Autor: