Obsah

Oznámení finančního úřadu

Typ: ostatní
VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2021

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2021

V měsíci lednu 2021 budou mnozí občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých
věcí. Finanční úřad pro Jihomoravský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená
s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť
Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Vzhledem k současné epidemiologické situaci chceme
tomuto předcházet, ovšem současně se nebráníme poskytováním služeb poplatníkům jako
doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí). Toho
bychom chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených
telefonních číslech, které naleznete v příloze, budou poplatníkům k dispozici pracovníci
majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo
spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce
daně). Telefonicky rovněž pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž
se s poplatníkem dohodneme na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná
návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání
poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím
sběrného boxu.
Kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí přikládáme v příloze
a současně žádáme o její zveřejnění tak, aby byla k dispozici co nejširšímu okruhu Vašich
občanů.


S pozdravem
Ing. Martin Komárek
ředitel


Přílohy:
Leták se seznamem telefonických kontaktů k dani z nemovitých věcí

letak_nechodte (1).pdf (49.56 kB)
 


Příloha

Vytvořeno: 21. 12. 2020
Poslední aktualizace: 21. 12. 2020 13:43
Autor: Jana Hlavatá