Obsah

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Typ: ostatní
Město Dubňany vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovnice Kulturního a informačního centra Dubňany

Město Dubňany

přijme do pracovního poměru

 

pracovnici Kulturního a informačního centra Dubňany

 

Druh práce:                          Poskytování informací – zejména turistických, kulturních, společenských, sportovních; o městu; zajišťování kulturních akcích; pořádání výstav, akcí v KIC, úklid prostor KIC

Místo výkonu práce:            Dubňany

Platové zařazení:                  platová třída 7 (podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a dle ZP)

Pracovní poměr:                   na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup:       1. 7. 2019  nebo dle dohody

 

Předpoklady:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům,
 • je bezúhonná, ovládá jednací jazyk;
 • možnost zkráceného úvazku
 • práce o sobotách a nedělích

Požadavky:

 • SŠ vzdělání
 • organizační schopnosti a komunikační dovednosti
 • schopnost samostatné práce, flexibilita, pečlivost, zodpovědnost,
 • řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič

Náležitosti přihlášky uchazeče:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
 • datum a podpis uchazeče

Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:

 • životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Písemnou přihlášku s životopisem zaměřeným na údaje o dosavadních zaměstnáních, s výpisem z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) a kopií o dosaženém vzdělání zasílejte na adresu: Město Dubňany, Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany - nejpozději do 21. června 2019  do 11.00 hodin.

 

Do přihlášek uvádějte telefonní číslo a mailovou adresu. Uchazeči jsou oslovováni prostřednictvím těchto kontaktů.

 

Bližší informace o druhu práce podá:

Bc Jana Křížková, tajemnice Městského úřadu Dubňany, tel.: 518 698 531


Vytvořeno: 11. 6. 2019
Poslední aktualizace: 11. 6. 2019 15:16
Autor: