Obsah

Rekonstrukce silnice III/4254 Mutěnice Dubňany

Typ: ostatní
Informace o jednání konaném dne 29.08.2018 v budově Městského úřadu v Dubňanech

Ve středu 29.08.2018 se v budově Městského úřadu v Dubňanech uskutečnilo jednání ohledně rekonstrukce poškozené silnice Mutěnice – Dubňany. Jednání se zúčastnili zástupci vinařů, kteří vlastní nebo obhospodařují nemovitosti v lokalitě Pod Dubňanskú horú, za majitele silnice, kterým je Jihomoravský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje se jednání zúčastnil Ing. Libor Olšák, stavbyvedoucí dodavatele stavebních prací (společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Hodonín) Ing. David Horák a velitel obvodního oddělení Policie ČR npor. Ing. Bc. Stanislav Čermák a také zástupci města Dubňany.

Protože majitelem silnice je Jihomoravský kraj zastoupený SÚS Jihomoravského kraje, je celá stavba záležitostí SÚS Jihomoravského kraje a město Dubňany je pouze jedním z účastníků řízení o povolení stavby, který zároveň funguje jako zprostředkovatel informací získaných od majitele silnice a dodavatele stavebních prací pro občany města Dubňany. Město Dubňany se jako účastník vyjadřovalo k přípravám stavby (ke zpracovávané projektové dokumentaci) v roce 2017. Znění vyjádření naleznete zde.

Ing. Olšák na jednání informoval přítomné o způsobu přípravy a vysvětlil proč je stavba realizována od 13.08.2018 do 07.10.2018. Hlavním důvodem jsou přidělené finanční prostředky na tuto stavbu, o kterých bylo rozhodnuto v květnu 2018. Od této doby investor intenzivně stavbu připravoval, aby byla provedena ještě před zahájením hlavních prací spojených s vinobraním a v co nejkratším možném čase. Faktem je, že za normálních klimatických podmínek, by tomu tak i mohlo být. Tento rok však díky extrémním teplotám a suchu hlavní vinařskou sezónu urychlil, a proto je situace jaká je.

Ing. Horák potvrdil ochotu vycházet nezbytným potřebám vinařů vstříc a pro provádění vinařských prací jim umožnit přístup k asfaltové odbočce u drůbežárny po opravované silnici. To však bude možné pouze tehdy, kdy to stavební práce a jejich technologie umožní. Pokud to možné nebude, pak přístupové cesty budou kromě dopravního značení ještě pomocí zábran řádně zahrazeny, aby nebyl upravovaný povrch silnice poškozován. Harmonogram prací, podle kterého je stavba zatím realizována je k dispozici zde. Doporučujeme si informace ověřovat, případně průjezd konzultovat přímo s pracovníky dodavatele stavby.

Také obvodní oddělení Policie ČR v Dubňanech bylo a je tolerantní vůči potřebám vinařů, kteří provádí nezbytné práce na vinicích, ale to neznamená, že bude přehlížet dopravní předpisy. Policie musí dbát na dodržování dopravních předpisů a dopravního značení (viz vydané opatření obecné povahy zde). Změna dopravního značení v této chvíli není možná, a proto apelujeme na vinaře, aby rekonstruovaným úsekem projížděli pouze v nejnutnějších případech a jinak využívali objízdnou trasu.

Od pondělí 27.08.2018 až do neděle 02.09.2018 je prováděna recyklace silnice za studena, a to od Mutěnic ve směru do Dubňan až po křížení s cyklostezkou Mutěnka. V termínu od 10.09.2018 do 14.09.2018 je naplánována pokládka ložné vrstvy od Mutěnic v celém úseku a položení finální vrstvy vozovky se předpokládá v týdnu od 24.09.2018. V těchto termínech průjezd stavbou pro lokalitu Pod Dubňanskú horu nebude možný a je nutné využít objízdnou trasu.

Apelujeme proto na všechny uživatele silnice, aby respektovali pokyny dodavatele stavby, a tak přispěli i k bezproblémové, rychlé a kvalitní opravě silnice.


Přílohy

Vytvořeno: 30. 8. 2018
Poslední aktualizace: 30. 8. 2018 11:02
Autor: Ing. Panáková