Obsah

SEZNAM INVESTIČNÍCH AKCÍ

Typ: ostatní
PLÁN ROZVOJE MĚSTA DUBŇANY

Nové investiční záměry (stavby)                                                             

Kulturní dům – stavební úpravy (sál, nákladní výtah, kotelna, jevištní technika apod..)               

Sběrný dvůr – rekonstrukce (vybudování)                                                                                      

Lesní cesty okolí základní školy – zpevněné povrhy                                                          

Horní Huť (chodník)  II. etapa                                                                                                        

Cyklostezky, případně zpevněné cesty Horní Huť- Šidleny (v rámci našeho katastru)                 

Včelínek – odpočinková zóna včetně mlatového chodníku                                                           

Odpočinková zóna u rybníka Močidla                                                                                            

Chodník v Jarohněvicích (II. etapa)                                                                                                            

Jarohněvice – chodník ul. Nádražní (včetně přechodu pro chodce)                                               

Rekonstrukce panelových cest Vrchní konec po jednotlivých úsecích                                           

Zasíťování lokality stavebních pozemků na Dolním konci                                                            

Řešení problematiky přítoku Rumzovského járku (Včelínek, Rybníček)   

Cyklostezka Dubňany – Ratíškovice                                                                                              

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                        

Nové investiční záměry menšího rozsahu

Dětská hřiště (Dolní konec, Vrchní konec)                                                                                                   

Rozšíření parkovacích ploch na ul. Palackého, Sportovní, Mírová                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Rekonstrukce

Koupaliště – rekonstrukce velký bazén                                                                               

Nádražní (chodníky)                                                                                                           

Hornická od kavárny po Olymp včetně chodníků                                                                          

Rekonstrukce VO - výměna svítidel za LED svítidla                                                                     

Rekonstrukce ul. 9. května a část Fr. Vlacha                                                                                 

Chlorovna koupaliště – včetně stavebních úprav                                                                           

Rekonstrukce bytového domu čp. 1078                                                                                          

Rekonstrukce soc. zázemí v MŠII                                                                          

Rekonstrukce přístupové komunikace na hřbitově + prostor před hřbitovem                                

Rekonstrukce budovy na sportovním areálu                                                                                   

 

Modernizace, zlepšení funkčnosti stávajících objektů

Doplnění dopravního značení, podle dopravního pasportu                                                             

VO - Cyklostezka ZŠ na Dolní konec                                                                                             

Dokončení revitalizace zeleně                                                                                                         

Rozšíření ostrahy objektů s kamerovým systémem  (web kamery)                                                

Zefektivnění dopravního opatření na nejfrekventovanějších křižovatkách v obci                         

DPS – rekonstrukce koupelen                                                                                                         

Úprava prostor na zdrav. středisku pro potřeby pečovatelské služby                                                

Rozšíření urnového háje (kolumbárium)                                                                                         

Rekonstrukce kotelny a rozvodů topení na hale Želva                                                                   

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                        

Další plánované výdaje let 2019-2022

Výsadba extenzivních sadů v lokalitě na Vrchním konci                                                                                                               

Suché poldry a další protierozní a revitalizační opatření (projekty)                                                                                               

Nákup velkokapacitní cisterny CAS 30 pro JSDH                                                                                                                        

Odkanalizování a čistění odpadních vod – Jarohněvice, Horní Huť (projekty)                                                                             

Udržovací práce dle „Studie odtokových poměrů Rumzovský járek“                                                                                           

Příspěvky na podporu bydlení                                                                     


Vytvořeno: 19. 2. 2019
Poslední aktualizace: 19. 2. 2019 13:33
Autor: