Obsah

Silnice III/4254 Mutěnice - Dubňany- rekonstrukce komunikace

Typ: ostatní
Dne 13.08.2018 je naplánováno zahájení rekonstrukce silnice III/4254 Mutěnice – Dubňany.

Dne 13.08.2018 je naplánováno zahájení rekonstrukce silnice III/4254 Mutěnice – Dubňany. Investorem stavby (majitelem) je Jihomoravský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje. Dodavatelem stavebních prací je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Hodonín. Předpokládaný termín dokončení stavby je 07.10.2018.

Od data zahájení stavby nebude možný průjezd vozidel z Dubňan do Mutěnic a opačně, ale je nutné použít objízdnou trasu po silnici III/431 Dubňany – Hodonín a silnici III/380 Hodonín – Mutěnice. Majitelé nemovitostí a dopravní obsluha podél opravované silnice a přilehlých komunikací budou mít vjezd povolen. V současné době máme k dispozici od dodavatele stavby harmonogram prací viz zde.

Silnice Mutěnice – Dubňany nebude průjezdná od zahájení stavby, tj. od pondělí 13.08.2018 viz vydané Opatření obecné povahy.

Od pondělí 20.08.2018 začne frézování vozovky po jejích částech (jeden jízdní pruh) od konce Dubňan směrem do Mutěnic. Během těchto prací bude vždy po té části, na které nebudou prováděny práce, umožněn průjezd majitelům nemovitostí a dopravní obsluze. Frézování by mělo být dokončeno ve čtvrtek 23.08.2018.

Od pondělí 27.08.2018 bude prováděna recyklace silnice za studena, a to od Mutěnic ve směru do Dubňan až po křížení s cyklostezkou Mutěnka. Přesný průběh a uzavření odbočky k samotám za Jarohněvickým rybníkem majitelům nemovitostí ve směru od Dubňan upřesní zástupce dodavatele v dostatečném časovém předstihu.

V termínu od 10.09.2018 do 14.09.2018 je naplánována pokládka ložné vrstvy od Mutěnic v celém úseku a položení finální vrstvy vozovky se předpokládá v týdnu od 24.09.2018.

Samozřejmě, že kromě uvedených prací budou na stavbě realizovány další práce, nutné k rekonstrukci silnice. O konkrétních možnostech průjezdu bude zástupce dodavatele v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené majitele nemovitostí a informace poskytne i k jejich zveřejnění prostřednictvím našich informačních kanálů.

Věříme, že se podaří zajistit potřebnou dostupnost ve zmíněných lokalitách v maximální možné šíři, a pokud budou řidiči a uživatelé silnice plně respektovat pokyny dodavatele stavby tak přispějí i k bezproblémové, rychlé a kvalitní opravě silnice.


Přílohy

Vytvořeno: 30. 7. 2018
Poslední aktualizace: 14. 8. 2018 14:56
Autor: Panáková