Obsah

VÝBORY A KOMISE

FINANČNÍ VÝBOR

Předseda
Ing. Pavel Hilgert

Členové
Ing. Markéta Balažíková
Jaroslava Kratochvílová
Ing. Karolína Maňáková
Lenka Lačňáková
Šťepánka Měchurová
Mgr. Zdeňka Šindarová

KONTROLNÍ VÝBOR

Předseda
Stanislav Dekař

Členové
Ing. Dana Panáková
Petr Antoš
Eva Fiedlerová
Josef Hoch
Božena Houzarová
Rozína Rajnošková

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ

Předseda
Mgr. Anděla Nedvědíková

Členové
MUDr. Marie Valentová
Jana Ilčíková - ZS
Mgr. Irena Foltýnová
Petra Kohoutová
Ing. Alena Dostálová

KOMISE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ

Předseda
Zdeněk Flajsar

Členové
Jana Svorová
Mgr. Anděla Nedvědíková
Pavel Olexa
Pavel Janáč
Libor Zelený

KOMISE PRO MLÁDEŽ, MIMOŠKOLNÍ ČINNOST A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ

Předseda
Ing. Hana Chládková

Členové
Jana Ilčíková - MŠ
Jiřina Chludilová
Lenka Matoušková
Mgr. Jolana Zubková
Jiří Zemský, ml

KOMISE DOPRAVNÍ

Předseda
Jiří Zemský

Členové
Radim Karban
Ladislav Ilčík
Ing. Josef Ilčík

KOMISE PRO LES A ŽP

Předseda
Ing. Josef Ilčík 

Členové
Roman Kordula
Libor Zelený