Obsah

VÝBORY A KOMISE

FINANČNÍ VÝBOR

Předseda
Zatloukal Kamil, DiS.

Členové
Hartmanová Ivana, Mgr.
Kratochvíl Miroslav, Bc.
Kratochvílová Jaroslava
Lačňáková Lenka
Maňáková Karolína, Ing.
Měchurová Štěpánka

KONTROLNÍ VÝBOR

Předseda
Kopl Petr, Ing.

Členové
Antoš Petr
Dekař Stanislav
Fiedlerová Eva
Kopeček Zbyněk
Panáková Dana, Ing.
Výleta Libor, Ing.

KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

Předseda
Mgr. Nedvědíková Anděla 

Členové    
Ing. Dostálová Alena
Ilčíková Jana
Kohoutová Petra
Trachtulcová Dana

KOMISE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ

Předseda
Flajsar Zdeněk

Členové
Ing. Lysý Zbyněk
Mgr. Anděla Nedvědíková
Olexa Pavel
Říhová Julie
Svorová Jana
Zelený Libor