Obsah

VÝBORY A KOMISE

FINANČNÍ VÝBOR

Předseda
Zatloukal Kamil, DiS.

Členové
Hartmanová Ivana, Mgr.
Kratochvíl Miroslav, Bc.
Kratochvílová Jaroslava
Lačňáková Lenka
Maňáková Karolína, Ing.
Měchurová Štěpánka

KONTROLNÍ VÝBOR

Předseda
Kopl Petr, Ing.

Členové
Antoš Petr
Dekař Stanislav
Fiedlerová Eva
Kopeček Zbyněk
Panáková Dana, Ing.
Výleta Libor, Ing.

KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

Předseda
Kohoutová Petra

Členové    
Dostálová Alena, Ing.
Ilčíková Jana, zs
Jágerová Jitka
Trachtulcová Dana

KULTURNÍ KOMISE

Předseda
Nedvědíková Anděla, Mgr.

Členové    
Ottová Hana, Mgr.
Svorová Jana
 

SPORTOVNÍ KOMISE

Předseda
Flajsar Zdeněk

Členové    
Říhová Julie
Zelený Libor

DOPRAVNÍ KOMISE

Předseda
Zemský Jiří

Členové
Ilčík Ladislav
Horák Petr

KOMISE PRO LES

Předseda
Ilčík Josef, Ing. 

Členové
Kordula Roman
Kuřil Michal

 

ŠKOLSKÁ KOMISE

Předseda
Šindarová Zdeňka, Mgr.

Členové
Bůčková Šárka, Mgr.
Müllerová Hana

 

KOMISE KONTROLY STAVU NEMOVITÉHO MAJETKU

Předseda:
Duroň Jan, Ing.

Členové
Kratochvílová Terezie
Ondráček Milan, Ing.

 

KOMISE PRO ROZVOJ FOTBALOVÉ MLÁDEŽE

Předseda
Snopek Libor

Členové
Jurica František
Podéšť Luboš
Pochylý Tomáš
Ševela Jan

 

KOMISE MLÁDEŽE HALOVÝCH SPORTŮ

Předseda
Mgr. Bc. Lubomír Fridrich

Členové
Čížek David
Dostál Marek
Šural Václav
Vasiljevičová Marie