Obsah

Město Dubňany

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 16:00
úterý 8:00 – 11:00 12:00 – 16:00
středa 8:00 – 11:00 12:00 – 18:00
čtvrtek neúřední den
pátek 8:00 – 13:00
IČ:
00284882
DIČ:
CZ00284882

Hlavní adresa

Náměstí 15. dubna 1149
696 03 Dubňany

Kontaktní spojení

Datová schránka: dr5bejn

Bankovní spojení

1523671/0100 (Komerční banka, a.s.)

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka - návrh Staženo: 6x

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko - návrh Staženo: 5x

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2022 Staženo: 7x

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2022 Staženo: 8x

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 25x

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 26x

Výroční zpráva 2022 dle 106/1999 Sb. Staženo: 29x

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2023. Staženo: 78x

Rozpočet města Dubňany na rok 2023. Staženo: 83x

Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2024-2025. Staženo: 65x

Rozpočet města Dubňany na rok 2022 Staženo: 42x

Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 41x

Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2024-2025 - návrh. Staženo: 82x

Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2023. Staženo: 102x

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 58x

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 83x

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 84x

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 89x

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 99x

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2021 Staženo: 93x

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2021 Staženo: 110x

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 89x

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 101x

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 146x

Výroční zpráva 2021 dle 106/1999 Sb. Staženo: 117x

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2022 Staženo: 199x

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2023-2024 Staženo: 196x

Schválený rozpočet města Dubňany na rok 2022 Staženo: 247x

Schválený upravený rozpočet města k 31.12.2021 Staženo: 135x

Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 121x

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubňany na roky 2023-2024 Staženo: 157x

Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2022 Staženo: 150x

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 150x

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 162x

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 165x

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 177x

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 156x

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 212x

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2020 Staženo: 158x

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2020 Staženo: 194x

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 163x

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 182x

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2021 Staženo: 246x

Výroční zpráva 2020 dle 106/1999 Sb. Staženo: 166x

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2022-2023 Staženo: 218x

Schválený rozpočet města Dubňany na rok 2021 Staženo: 277x

Rozpočtové opatření č. 10 Staženo: 209x

Rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 225x

Rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 215x

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubňany 2022-2023 Staženo: 200x

Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2021 Staženo: 225x

Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 261x

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 247x

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 283x

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 289x

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 333x

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 - FIN 12 2019 Staženo: 273x

Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 256x

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2019 Staženo: 275x

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - bod 2 - 6 Staženo: 267x

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 272x

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 283x

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 271x

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 307x

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 311x

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 326x

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2020 Staženo: 423x

Výroční zpráva 2019 dle 106-1999 Sb. Staženo: 242x

Rozpočet města Dubňany na rok 2020 Staženo: 360x

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2021-2022 Staženo: 341x

Schválený rozpočet Města Dubňany k 31. 12. 2019 Staženo: 273x

Rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 268x

Návrh rozpočtu SF města Dubňany na rok 2020 Staženo: 280x

Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2020 Staženo: 288x

Návrh SVR města Dubňany na 2021-2022 Staženo: 290x

Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 323x

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 394x

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 383x

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 320x

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018 FIN 2-12M Staženo: 334x

Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 343x

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2018 Staženo: 353x

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2018 - bod 2- 6 Staženo: 407x

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2018 - úpravy rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 320x

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2018 - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 439x

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 365x

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 327x

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 352x

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 364x

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 459x

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2019. Staženo: 538x

Výroční zpráva 2018 dle 106-1999 Sb. Staženo: 419x

Rozpočet města Dubňany na rok 2019 Staženo: 593x

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2020-2022 Staženo: 407x

Schválený rozpočet Města Dubňany k 31. 12. 2018 Staženo: 488x

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 9 Staženo: 539x

Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2019 Staženo: 484x

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubňany na roky 2020-2022 Staženo: 539x

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 8 Staženo: 503x

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 7 Staženo: 605x

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 6 Staženo: 698x

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 8 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 1,101x

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 2. - 6. Staženo: 903x

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 1) úpravy rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 774x

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 1) plnění rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 853x

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 9 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 815x

příloha č. C) ke zprávě auditora - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Staženo: 787x

příloha č. B) ke zprávě auditora - Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 811x

Příloha č. B) ke zprávě auditora Staženo: 711x

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 7.) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Staženo: 610x

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 5 Staženo: 843x

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 4 Staženo: 861x

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 3. Staženo: 756x

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 2. Staženo: 913x

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2018 Staženo: 655x

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 1. Staženo: 959x

Výroční zpráva 2017 dle 106-1999 Sb. Staženo: 620x

Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2019 - 2021 Staženo: 1,001x

Schválený rozpočet města Dubňany na rok 2018 Staženo: 801x

Položkový rozpis rozpočtu 2017 upravený. Staženo: 590x

Úprava rozpočtu č. 7/2017 Staženo: 588x

Upravený rozpočet města Dubňany na rok 2017. Staženo: 653x

Úprava rozpočtu č. 6/2017 Staženo: 801x

Úprava rozpočtu č. 5/2017 Staženo: 877x

Úprava rozpočtu č. 4/2017 Staženo: 624x

Výroční zpráva 2016 dle 106-1999 Sb. Staženo: 569x

Úprava rozpočtu č. 3/2017 Staženo: 727x

Úprava rozpočtu č. 2/2017 Staženo: 666x

Úprava rozpočtu č. 1/2017 Staženo: 565x

Rozpis rozpočtu 2017 Staženo: 761x

Rozpočet města na rok 2017 Staženo: 722x

Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 687x

Příloha Staženo: 642x

Výkaz pro hodnocení Staženo: 639x

Zpráva nezávislého auditora Staženo: 855x

Položkový rozpočet 2016 Staženo: 734x

Rozpočet města na rok 2016 Staženo: 638x

Rozpis rozpočtu 2015 Staženo: 633x

Rozpočet města na rok 2015 Staženo: 632x