Obsah

Aktualizovano 22.4 2020 16:00

 

Aktuální informace v souvislosti s COVID-19

V souvislosti s šířením virové infekce COVID-19 město Dubňany informuje o provedení opatření k omezení šíření viru v našem městě.

Mimořádné opatření - zákaz volného pohybu

Oznámení starosty k 16.3 2020.

 

Do odvolání je uzavřeno Kulturní a informační centrum města Dubňany a městská knihovna.

Aktualizované úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí         8.00 - 11.00             13.00 - 16.00 hodin

Středa           8.00 - 11.00             13.00 - 18.00 hodin

Mimo tuto dobu je v odůvodněných případech možné navštívit městský úřad po telefonické nebo elektronické domluvě s konkrétním pracovníkem.

Upozorňujeme, že nadále jsou v platnosti mimořádná opatření provozu, vyplývající z nouzového stavu, spočívající zejména v omezení osobního kontaktu a upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním jednáním ve všech případech kdy je to možné.

Při vstupu do objektu městského úřadu je nutné mít ústa i nos zakryté ochranným prostředkem (respirátor, rouška, nebo jiné jim podobné prostředky) a ve vstupní hale použít dezinfekční přípravek na ruce. Jednotliví občané musí dodržovat rozestup minimálně 2 metry a tento odstup dodržet i při jednání se zaměstnanci městského úřadu.

Prosíme všechny, aby před návštěvou MěÚ Dubňany zvážili bezodkladnost své návštěvy, případně své záležitosti přednostně konzultovali telefonicky (kontakty jsou uvedeny na stránkách města Dubňany v záložce seznam osob). K zaplacení poplatků využijte, pokud možno, bezhotovostní platební styk - č.ú. 1523671/0100 KB. Informace o způsobu platby obdržíte i telefonicky.

Je posunuta splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu za první pololetí roku 2020 do 30.06.2020. A je posunuta splatnost poplatku za psy na 30.6.2020

 

Aktuální informace ohledně koronaviru získáte na speciální webová stránce: https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo novou informační linku 1212.

 

V případě podezření na onemocnění kontaktujte nejdříve:

Krajskou hygienickou stanici JMK 773 768 994 v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

 

V případě vážných zdravotních problémů a ohrožení života používejte linky 112 a 155

 

Krajský úřad JMK zřídil speciální informační linku pro veřejnost 800 129 921 provoz v pracovních dnech od 7 do 16 hodin.

 

Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu:

724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370

 

V pracovní době může také poskytnout informace ústavní hygienik Nemocnice TGM Hodonín Mgr. Eva Radičová na tel. č. 518 306 166. 

Ordinační hodiny lékařů v Dubňanech

 

Další důležité dokumenty :

Koronavirus COVID-19, základní informace a doporučení pro občany

Manuál přípravy pracoviště

Česká pošta: Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru

O látkových rouškách