Obsah

Aktuální informace v souvislosti s COVID-19

Upozorňujeme občany, že od 1. 3. 2021 platí nová, přísnější, opatření v boji proti šíření onemocnění  SARS CoV-2. Věnujte pozornost zejména následujícím opatřením:

  • povinnost používat bez výjimky minimálně chirurgickou roušku všude na zastavěném území obce města Dubňany,
  • povinnost používat respirátor (FFP2, KN 95) na místech, kde dochází ke koncentraci většího počtu osob, např. v prodejnách, provozovnách, zařízeních sociálních služeb, ve veřejné dopravě (včetně nástupišť),
  • omezení volného pohybu v rámci okresu,
  • omezení pohybu na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a v počtu nejvýše dvou osob.

Kromě výše uvedených opatření zůstávají v souladu s doporučením vlády uzavřena všechna venkovní hřiště. U těch hřišť, kde jejich uzavření není fakticky možné, apelujeme na veřejnost, aby je v následujících týdnech nevyužívala, neboť by to bylo v rozporu s vládními nařízeními a navíc ani není možné zajistit desinfekci nářadí a herních prvků tak, aby nedošlo k případnému přenosu nákazy.

Žádáme tímto občany o ohleduplnost, důsledné dodržování platných krizových a mimořádných opatření, včetně všech doporučení. Dbejte případných pokynů strážníků MP a PČR. Upozorňujeme, že nedodržováním výše uvedených opatření se vystavujete riziku citelných postihů.

 

Strategie očkování v Jihomoravském kraji (soubor PDF)

Strategie očkování v JMK (13.12 MB)

 

Aktuálně o koronaviru

https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Mimořádná a ochranná opatření Ministerstvo zdravotnictví ČR

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

 

Usnesení vlády ČR

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/