Obsah

Odbor finanční

Vede účetní agendu města, kontroluje plnění nájemních smluv na městské nebytové prostory a ostatních smluv, spravuje místní poplatky. Kontroluje plnění rozpočtu města.