Obsah

Odbor kanceláře starosty a tajemníka

Zajišťuje komplexně chod kanceláře starosty a tajemníka. Organizačně zajišťuje zasedání zastupitelstva a rady. Zajišťuje komplexní správu počítačové sítě. Technicky a programově zajišťuje vysílání KT. Zajišťuje provoz městské knihovny