Obsah

Odbor správní

Řeší určenou právní agendu. Odbor zajišťuje činnost na úseku územního plánování a stavebního řádu podle stavebního zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pořizuje územně plánovací dokumentace a dohlíží na jejich dodržování. Vykonává funkci silničního správního úřadu pro místní komunikace na území města, dle zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění. Zajišťuje matriční agendu samosprávného celku v působnosti obecního úřadu. Zajišťuje zveřejňování inzerce a příjem inzerce do KT, včetně poplatku (paní Lenka Matoušková tel. 518 698 513).

Osoby

JménoFunkceTelefon
Panáková Dana, Ing.Vedoucí+420 518 698 528
Chludilová Lucie, Mgr.Referent správního odboru+420 518 698 528
Kaňová JanaMatrika+420 518 698 514
Matoušková LenkaMatrika+420 518 698 513
Příkazská EvaPokladna, silniční správní úřad+420 518 698 519
Hanáková HanaVedoucí obecného stavebního úřadu+420 518 698 515
Kostrhounová Irena, Ing.Referent obecného stavebního úřadu+420 518 698 516