Obsah

Platné vyhlášky a nařízení

2021

Obecně závazná vyhláška města Dubňany č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Staženo: 192x

Obecně závazná vyhláška města Dubňany č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Staženo: 195x

2020

Obecně závazná vyhláška města Dubňany č. 1/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002 Řád veřejného pohřebiště města Dubňany Staženo: 147x

2019

Obecně závazná vyhláška města Dubňany č. 1-2019 o místním poplatku ze psů Staženo: 806x

2017

Obecně závazná vyhláška města Dubňany č. 1-2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Dubňany. Staženo: 683x

Nařízení města Dubňany kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy silničních vozidel a vraků, nucené odtahy silničních vozidel po dopravní nehodě a za střežení těchto vozidel na určených park Staženo: 639x

2016

Obecně závazná vyhláška Města Dubňany č.1-2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku - příloha . 1 Staženo: 760x

Obecně závazná vyhláška Města Dubňany č. 2-2016, kterou se mění vyhláška č. 1-2016 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Staženo: 757x

Obecně závazná vyhláška Města Dubňany č. 1-2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Staženo: 1,085x

Nařízení města Dubňany č 1-2016, kterým stanovuje zákaz pochůzkového a podomního prodeje. Staženo: 714x

Nařízení města 2-2016 kterým se určují místa, kde lze konat shromáždění bez oznámení, a doba, v niž se tato shromaždění konat nesmějí. Staženo: 554x

2013

2013-5 Vyhláška regulující provozování sazkových her, loterií a jiných podobných her Staženo: 581x

2013-4 Obecně závazná vyhláška Města Dubňany o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Staženo: 805x

2011

2011-2 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací automat, každý koncový interaktivní videoloterní terminál a každé herní místo lokálního herního systé Staženo: 527x

2010

2010-1 Nařízení kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla Staženo: 621x

2009

2009-1 Nařízení města o rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdových úseků silnic Staženo: 586x

2006

2006-9 Obecně závazná vyhláška města Dubňany o závazných částech změny č.3 územního plánu města Dubňany Staženo: 513x

2006-8 Obecně závazná vyhláška města Dubňany č. 8-2006, požární řád města Staženo: 516x

2006-7 Požární řád města Staženo: 603x

2006-6 O městské policii Staženo: 483x

Stránka