Obsah

Platný územní plán

 

Pro území města Dubňany byl usnesením Zastupitelstva města Dubňany dne 12. 12. 2001 schválen Územní plán města Dubňany, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou o závazných částech územního plánu města Dubňany (dále jen „OZV")
Územní plán byl následně změněn:

 

  • změnou č. 1, schválenou usnesením Zastupitelstva města Dubňany dne 17. 9. 2003, jejíž závazná část byla vydána OZV č. 3/2003,
  • změnou č. 2 schválenou usnesením Zastupitelstva města Dubňany dne 14. 6. 2005, jejíž závazná část byla vydána OZV č. 2/2005,
  • změnou č. 3 schválenou usnesením Zastupitelstva města Dubňany dne 20. 12. 2006, jejíž závazná část byla vydána OZV č. 9/2006,
  • změnou č. 4 vydanou usnesením Zastupitelstva města Dubňany č. 2/2/I/08 ze dne 27. 2. 2008 formou opatření obecné povahy č. 1/2008,
  • změnou č. 5 vydanou usnesením Zastupitelstva města Dubňany č. 2/2/IV/10 ze dne 28. 7. 2010 formou opatření obecné povahy č. 1/2010,
  • změnou č. 6 vydanou usnesením Zastupitelstva města Dubňany č. 3/1/III/11 ze dne 29. 6. 2011 formou opatření obecné povahy č. 1/2011,
  • změnou č. 7 vydanou usnesením Zastupitelstva města Dubňany č. 2/4/III/14 ze dne 25. 6. 2014 formou opatření obecné povahy č. 1/2014. změnou č. 8ÚPM Dubňany formou opatření obecné povahy rozhodlo Zastupitelstvo města Dubňany svým usnesením č. 2/4/V/15 ze dne 23.9. 2015.

Pozn.
Do textových částí (současného územního plánu města nebo následných změn) lze nahlédnout na:
- Městském úřadě Dubňany, obecném stavebním úřadě
- Městském úřadě Hodonín, odboru rozvoje města nebo na webu www.gis.muhodonin.cz
- Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně, odboru územního plánování a stavebního řádu

Přílohy:

územní plán mapa PDF
změna číslo 7 
změna číslo 8

Návrh územního plánu

Veřejná vyhláška

Návrh územního plánu Dubňany