Obsah

Rozpočet města

Rozpočet Dubňany

Schválený rozpočet 101 766 000 Kč
Upravený rozpočet 102 072 000 Kč
Skutečné plnění 38 785 311 Kč
Plnění 38,00 %
Schválený rozpočet 97 258 000 Kč
Upravený rozpočet 98 246 300 Kč
Skutečné čerpání 26 773 524 Kč
Čerpání 27,25 %
sestaveno ke dni 31. 5. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2020-2022 Staženo: 19x | 09.01.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2019. Staženo: 95x | 18.02.2019

Rozpočet města Dubňany na rok 2019 Staženo: 146x | 09.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2019, RO č. 3 Staženo: 1x | 19.06.2019

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2019, RO č. 2 Staženo: 16x | 29.05.2019

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2019, RO č. 1 Staženo: 8x | 08.04.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2018 - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 15x | 11.06.2019

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2018 - úpravy rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 11x | 11.06.2019

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2018 - bod 2- 6 Staženo: 3x | 11.06.2019

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2018 Staženo: 14x | 11.06.2019

Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 12x | 11.06.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018 FIN 2-12M Staženo: 8x | 11.06.2019

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 8x | 11.06.2019

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 10x | 11.06.2019