Obsah

Rozpočet města

Rozpočet Dubňany

Schválený rozpočet 112 444 500 Kč
Upravený rozpočet 114 002 400 Kč
Skutečné plnění 78 166 870 Kč
Plnění 68,57 %
Schválený rozpočet 137 550 200 Kč
Upravený rozpočet 141 365 200 Kč
Skutečné čerpání 82 591 029 Kč
Čerpání 58,42 %
sestaveno ke dni 31. 8. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2021-2022 Staženo: 94x | 10.01.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2020 Staženo: 119x | 29.01.2020

Rozpočet města Dubňany na rok 2020 Staženo: 115x | 10.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 4x | 18.09.2020

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 14x | 19.08.2020

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 43x | 25.06.2020

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 41x | 03.06.2020

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 67x | 26.03.2020

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 78x | 17.03.2020

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2019 - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 57x | 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2019 - Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 61x | 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2019 - bod 2 - 6 Staženo: 54x | 09.06.2020

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2019 Staženo: 47x | 09.06.2020

Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 44x | 09.06.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 - FIN 12 2019 Staženo: 40x | 09.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 58x | 09.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 54x | 09.06.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 64x | 29.06.2020

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 48x | 29.06.2020

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - bod 2 - 6 Staženo: 44x | 29.06.2020

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2019 Staženo: 43x | 29.06.2020

Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 34x | 29.06.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 - FIN 12 2019 Staženo: 42x | 29.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 48x | 29.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 43x | 29.06.2020