Obsah

Rozpočet města

Rozpočet Dubňany

Schválený rozpočet87 300 000 Kč
Upravený rozpočet89 868 300 Kč
Skutečné plnění74 771 959 Kč
Plnění83,20 %
Schválený rozpočet102 982 000 Kč
Upravený rozpočet121 234 700 Kč
Skutečné čerpání77 613 382 Kč
Čerpání64,02 %
sestaveno ke dni 30. 9. 2018

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2019 - 2021 Staženo: 218x | 02.01.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 7 Staženo: 3x | 17.10.2018

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 6 Staženo: 51x | 17.09.2018

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 5 Staženo: 100x | 17.07.2018

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 4 Staženo: 89x | 22.06.2018

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 3. Staženo: 65x | 30.05.2018

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 2. Staženo: 133x | 27.03.2018

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2018 Staženo: 137x | 14.03.2018

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 1. Staženo: 169x | 06.03.2018

Schválený rozpočet města Dubňany na rok 2018 Staženo: 226x | 02.01.2018

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 7.) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Staženo: 108x | 20.07.2018

Příloha č. B) ke zprávě auditora Staženo: 41x | 20.07.2018

příloha č. B) ke zprávě auditora - Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 67x | 20.07.2018

příloha č. C) ke zprávě auditora - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Staženo: 36x | 20.07.2018

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 9 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 52x | 20.07.2018

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 1) plnění rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 55x | 20.07.2018

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 1) úpravy rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 48x | 20.07.2018

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 2. - 6. Staženo: 79x | 20.07.2018

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 8 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 47x | 20.07.2018