Obsah

Rozpočet města

Rozpočet Dubňany

Schválený rozpočet 112 444 500 Kč
Upravený rozpočet 113 827 300 Kč
Skutečné plnění 95 458 322 Kč
Plnění 83,86 %
Schválený rozpočet 137 550 200 Kč
Upravený rozpočet 142 475 400 Kč
Skutečné čerpání 99 671 994 Kč
Čerpání 69,96 %
sestaveno ke dni 31. 10. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubňany 2022-2023 Staženo: 1x | 24.11.2020

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2021-2022 Staženo: 116x | 10.01.2020

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2021 Staženo: 3x | 24.11.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2020 Staženo: 142x | 29.01.2020

Rozpočet města Dubňany na rok 2020 Staženo: 131x | 10.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 0x | 30.11.2020

Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 15x | 26.10.2020

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 20x | 18.09.2020

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 44x | 19.08.2020

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 53x | 25.06.2020

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 52x | 03.06.2020

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 81x | 26.03.2020

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 89x | 17.03.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 77x | 29.06.2020

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 60x | 29.06.2020

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - bod 2 - 6 Staženo: 56x | 29.06.2020

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2019 Staženo: 53x | 29.06.2020

Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 45x | 29.06.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 - FIN 12 2019 Staženo: 53x | 29.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 64x | 29.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 58x | 29.06.2020