Obsah

Rozpočet města

Rozpočet Dubňany

Daňové
76,18 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 99 650 000 Kč
Upravený rozpočet 100 829 500 Kč
Skutečné plnění 59 544 161 Kč
Plnění 59,05 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 46 000 000 46 000 000 27 500 642 59,78
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 23 000 000 23 000 000 13 007 406 56,55
Daň z příjmů práv. osob 19 000 000 19 000 000 8 712 378 45,85
Poplatek za provoz systému KO 3 600 000 3 600 000 3 160 351 87,79
Daň z nemovitých věcí 3 500 000 3 500 000 3 361 963 96,06
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 2 100 000 2 100 000 1 320 227 62,87
Daň z hazardních her 600 000 600 000 417 583 69,60
Dílčí daň z technických her 500 000 500 000 0 0,00
Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr. 500 000 500 000 469 173 93,83
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 470 000 470 000 150 163 31,95
Správní poplatky 200 000 200 000 138 314 69,16
Poplatek ze psů 130 000 130 000 97 378 74,91
Poplatek ze užívání veř. prostr. 30 000 30 000 19 743 65,81
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 10 000 40 000 39 720 99,30
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 10 000 10 000 0 0,00
Daň z příjmů práv. osob za obce 0 1 149 500 1 149 120 99,97
Celkem 99 650 000 100 829 500 59 544 161 59,05
sestaveno ke dni 31. 8. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2021-2022 Staženo: 94x | 10.01.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2020 Staženo: 119x | 29.01.2020

Rozpočet města Dubňany na rok 2020 Staženo: 115x | 10.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 4x | 18.09.2020

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 14x | 19.08.2020

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 43x | 25.06.2020

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 41x | 03.06.2020

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 67x | 26.03.2020

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 78x | 17.03.2020

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2019 - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 57x | 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2019 - Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 62x | 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2019 - bod 2 - 6 Staženo: 54x | 09.06.2020

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2019 Staženo: 47x | 09.06.2020

Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 44x | 09.06.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 - FIN 12 2019 Staženo: 40x | 09.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 58x | 09.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 54x | 09.06.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 64x | 29.06.2020

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 48x | 29.06.2020

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - bod 2 - 6 Staženo: 44x | 29.06.2020

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2019 Staženo: 43x | 29.06.2020

Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 34x | 29.06.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 - FIN 12 2019 Staženo: 42x | 29.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 48x | 29.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 43x | 29.06.2020