Obsah

Rozpočet města

Rozpočet Dubňany

Nedaňové
2,80 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 504 400 Kč
Upravený rozpočet 3 782 800 Kč
Skutečné plnění 2 186 919 Kč
Plnění 57,81 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 230 000 1 230 000 586 225 47,66
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 620 000 620 000 355 850 57,40
Příjmy z pronájmu pozemků 520 000 520 000 296 602 57,04
Příjmy z úroků 500 000 500 000 212 297 42,46
Příjmy z pronájmu movitých věcí 333 000 333 000 255 108 76,61
Příjmy z podílů na zisku a dividend 144 400 144 400 0 0,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 60 000 320 000 153 283 47,90
Sankční platby př. od jiných subjektů 50 000 50 000 200 500 401,00
Příjmy z prodeje zboží 25 000 25 000 21 206 84,82
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 22 000 22 000 24 873 113,06
Přijaté neinvestiční dary 0 17 000 17 000 100,00
Ostatní příjmy z fin. vyp. před. let 0 1 400 1 360 97,14
Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 62 615 0,00
Celkem 3 504 400 3 782 800 2 186 919 57,81
sestaveno ke dni 31. 8. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2021-2022 Staženo: 94x | 10.01.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2020 Staženo: 119x | 29.01.2020

Rozpočet města Dubňany na rok 2020 Staženo: 115x | 10.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 4x | 18.09.2020

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 14x | 19.08.2020

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 43x | 25.06.2020

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 41x | 03.06.2020

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 67x | 26.03.2020

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 78x | 17.03.2020

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2019 - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 57x | 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2019 - Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 61x | 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2019 - bod 2 - 6 Staženo: 54x | 09.06.2020

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2019 Staženo: 46x | 09.06.2020

Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 43x | 09.06.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 - FIN 12 2019 Staženo: 39x | 09.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 58x | 09.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 54x | 09.06.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 64x | 29.06.2020

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 48x | 29.06.2020

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - bod 2 - 6 Staženo: 44x | 29.06.2020

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2019 Staženo: 43x | 29.06.2020

Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 34x | 29.06.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 - FIN 12 2019 Staženo: 42x | 29.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 48x | 29.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 43x | 29.06.2020