Obsah

Rozpočet města

Rozpočet Dubňany

Schválený rozpočet 112 444 500 Kč
Upravený rozpočet 117 695 800 Kč
Skutečné plnění 117 379 514 Kč
Plnění 99,73 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
99 650 000 93 003 500 92 805 929 99,79
3 504 400 3 915 600 3 836 425 97,98
300 000 2 220 600 2 181 450 98,24
8 990 100 18 556 100 18 555 710 100,00
112 444 500 117 695 800 117 379 514 99,73
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubňany 2022-2023 Staženo: 64x | 24.11.2020

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2021-2022 Staženo: 184x | 10.01.2020

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2021 Staženo: 79x | 24.11.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2020 Staženo: 220x | 29.01.2020

Rozpočet města Dubňany na rok 2020 Staženo: 197x | 10.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 10 Staženo: 48x | 31.12.2020

Rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 58x | 21.12.2020

Rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 55x | 30.11.2020

Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 67x | 26.10.2020

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 88x | 18.09.2020

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 119x | 19.08.2020

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 92x | 25.06.2020

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 119x | 03.06.2020

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 154x | 26.03.2020

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 170x | 17.03.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 117x | 29.06.2020

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 98x | 29.06.2020

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - bod 2 - 6 Staženo: 91x | 29.06.2020

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2019 Staženo: 88x | 29.06.2020

Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 91x | 29.06.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 - FIN 12 2019 Staženo: 114x | 29.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 139x | 29.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 94x | 29.06.2020