Obsah

Rozpočet města

Rozpočet Dubňany

Schválený rozpočet 112 444 500 Kč
Upravený rozpočet 113 712 400 Kč
Skutečné plnění 60 946 086 Kč
Plnění 53,60 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
99 650 000 100 799 500 51 201 376 50,80
3 504 400 3 522 800 1 689 350 47,95
300 000 400 000 389 450 97,36
8 990 100 8 990 100 7 665 910 85,27
112 444 500 113 712 400 60 946 086 53,60
sestaveno ke dni 31. 7. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2021-2022 Staženo: 83x | 10.01.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2020 Staženo: 104x | 29.01.2020

Rozpočet města Dubňany na rok 2020 Staženo: 107x | 10.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 35x | 25.06.2020

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 31x | 03.06.2020

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 58x | 26.03.2020

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 69x | 17.03.2020

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2019 - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 46x | 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2019 - Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 46x | 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2019 - bod 2 - 6 Staženo: 47x | 09.06.2020

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2019 Staženo: 34x | 09.06.2020

Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 30x | 09.06.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 - FIN 12 2019 Staženo: 31x | 09.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 48x | 09.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 46x | 09.06.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 45x | 29.06.2020

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 36x | 29.06.2020

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - bod 2 - 6 Staženo: 35x | 29.06.2020

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2019 Staženo: 32x | 29.06.2020

Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 23x | 29.06.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 - FIN 12 2019 Staženo: 31x | 29.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 39x | 29.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 34x | 29.06.2020