Obsah

Rozpočet města

Rozpočet Dubňany

Schválený rozpočet 137 550 200 Kč
Upravený rozpočet 140 809 700 Kč
Skutečné čerpání 70 367 961 Kč
Čerpání 49,97 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
14 682 100 15 732 100 12 451 725 79,15
32 765 000 39 445 000 17 728 159 44,94
19 988 600 17 838 600 9 128 504 51,17
4 750 000 4 870 000 1 814 715 37,26
1 750 000 1 800 000 1 155 588 64,20
790 000 790 000 704 205 89,14
12 240 000 12 490 000 5 972 414 47,82
6 890 000 6 270 000 2 314 603 36,92
27 784 500 28 934 000 14 470 021 50,01
370 000 400 000 100 000 25,00
6 640 000 3 340 000 585 949 17,54
8 900 000 8 900 000 3 942 078 44,29
137 550 200 140 809 700 70 367 961 49,97
sestaveno ke dni 31. 7. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2021-2022 Staženo: 83x | 10.01.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2020 Staženo: 105x | 29.01.2020

Rozpočet města Dubňany na rok 2020 Staženo: 107x | 10.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 35x | 25.06.2020

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 31x | 03.06.2020

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 59x | 26.03.2020

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 69x | 17.03.2020

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2019 - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 46x | 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2019 - Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 46x | 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2019 - bod 2 - 6 Staženo: 47x | 09.06.2020

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2019 Staženo: 34x | 09.06.2020

Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 30x | 09.06.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 - FIN 12 2019 Staženo: 31x | 09.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 48x | 09.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 46x | 09.06.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 45x | 29.06.2020

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 36x | 29.06.2020

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - bod 2 - 6 Staženo: 35x | 29.06.2020

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2019 Staženo: 32x | 29.06.2020

Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 23x | 29.06.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 - FIN 12 2019 Staženo: 31x | 29.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 39x | 29.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 34x | 29.06.2020