Obsah

Rozpočet Dubňany

Schválený rozpočet87 300 000 Kč
Upravený rozpočet89 656 600 Kč
Skutečné plnění58 150 473 Kč
Plnění64,86 %
Schválený rozpočet102 982 000 Kč
Upravený rozpočet120 543 000 Kč
Skutečné čerpání60 565 729 Kč
Čerpání50,24 %
sestaveno ke dni 31. 7. 2018

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2019 - 2021 Staženo: 179x | 02.01.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 6 Staženo: 13x | 17.09.2018

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 5 Staženo: 59x | 17.07.2018

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 4 Staženo: 71x | 22.06.2018

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 3. Staženo: 42x | 30.05.2018

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 2. Staženo: 105x | 27.03.2018

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2018 Staženo: 118x | 14.03.2018

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 1. Staženo: 139x | 06.03.2018

Schválený rozpočet města Dubňany na rok 2018 Staženo: 199x | 02.01.2018

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 7.) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Staženo: 44x | 20.07.2018

Příloha č. B) ke zprávě auditora Staženo: 22x | 20.07.2018

příloha č. B) ke zprávě auditora - Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 40x | 20.07.2018

příloha č. C) ke zprávě auditora - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Staženo: 14x | 20.07.2018

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 9 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 21x | 20.07.2018

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 1) plnění rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 35x | 20.07.2018

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 1) úpravy rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 30x | 20.07.2018

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 2. - 6. Staženo: 51x | 20.07.2018

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 8 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 24x | 20.07.2018