Obsah

Rozpočet Dubňany

Schválený rozpočet87 300 000 Kč
Upravený rozpočet90 328 900 Kč
Skutečné plnění90 240 616 Kč
Plnění99,90 %
Schválený rozpočet102 982 000 Kč
Upravený rozpočet121 495 300 Kč
Skutečné čerpání93 445 095 Kč
Čerpání76,91 %
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dubňany na roky 2020-2022 Staženo: 23x | 27.11.2018

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2019 - 2021 Staženo: 289x | 02.01.2018

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2019 Staženo: 32x | 27.11.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 8 Staženo: 27x | 26.11.2018

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 7 Staženo: 63x | 17.10.2018

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 6 Staženo: 86x | 17.09.2018

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 5 Staženo: 135x | 17.07.2018

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 4 Staženo: 129x | 22.06.2018

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 3. Staženo: 95x | 30.05.2018

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 2. Staženo: 165x | 27.03.2018

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2018 Staženo: 178x | 14.03.2018

Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 1. Staženo: 201x | 06.03.2018

Schválený rozpočet města Dubňany na rok 2018 Staženo: 263x | 02.01.2018

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 7.) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Staženo: 145x | 20.07.2018

Příloha č. B) ke zprávě auditora Staženo: 82x | 20.07.2018

příloha č. B) ke zprávě auditora - Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 94x | 20.07.2018

příloha č. C) ke zprávě auditora - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Staženo: 63x | 20.07.2018

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 9 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 96x | 20.07.2018

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 1) plnění rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 89x | 20.07.2018

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 1) úpravy rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 85x | 20.07.2018

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 2. - 6. Staženo: 117x | 20.07.2018

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017 - bod č. 8 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 86x | 20.07.2018