Obsah

Rozpočet Dubňany

Schválený rozpočet 112 444 500 Kč
Upravený rozpočet 112 562 900 Kč
Skutečné plnění 42 579 998 Kč
Plnění 37,83 %
Schválený rozpočet 137 550 200 Kč
Upravený rozpočet 138 460 200 Kč
Skutečné čerpání 45 340 616 Kč
Čerpání 32,75 %
sestaveno ke dni 31. 5. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2021-2022 Staženo: 63x | 10.01.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2020 Staženo: 85x | 29.01.2020

Rozpočet města Dubňany na rok 2020 Staženo: 86x | 10.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 13x | 25.06.2020

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 13x | 03.06.2020

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 41x | 26.03.2020

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 49x | 17.03.2020

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2019 - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 24x | 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2019 - Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 22x | 09.06.2020

Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2019 - bod 2 - 6 Staženo: 24x | 09.06.2020

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2019 Staženo: 18x | 09.06.2020

Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 15x | 09.06.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 - FIN 12 2019 Staženo: 15x | 09.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 21x | 09.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 24x | 09.06.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 20x | 29.06.2020

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 12x | 29.06.2020

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2019 - bod 2 - 6 Staženo: 13x | 29.06.2020

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2019 Staženo: 12x | 29.06.2020

Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 9x | 29.06.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 - FIN 12 2019 Staženo: 11x | 29.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 15x | 29.06.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 14x | 29.06.2020