Obsah

Rozpočet Dubňany

Schválený rozpočet 101 766 000 Kč
Upravený rozpočet 116 984 000 Kč
Skutečné plnění 90 521 747 Kč
Plnění 77,38 %
Schválený rozpočet 97 258 000 Kč
Upravený rozpočet 116 730 500 Kč
Skutečné čerpání 75 672 051 Kč
Čerpání 64,83 %
sestaveno ke dni 31. 10. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2020-2022 Staženo: 65x | 09.01.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2019. Staženo: 157x | 18.02.2019

Rozpočet města Dubňany na rok 2019 Staženo: 209x | 09.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 16x | 17.10.2019

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 27x | 24.09.2019

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 41x | 19.07.2019

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 45x | 27.06.2019

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 60x | 19.06.2019

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 55x | 29.05.2019

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 53x | 08.04.2019

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2018 - Plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Staženo: 41x | 19.07.2019

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2018 - úpravy rozpočtu příjmů a výdajů Staženo: 33x | 19.07.2019

Schválený závěrečný účet města Dubňany za rok 2018 - bod 2- 6 Staženo: 40x | 19.07.2019

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2018 Staženo: 42x | 19.07.2019

Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 43x | 19.07.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018 FIN 2-12M Staženo: 39x | 19.07.2019

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka Staženo: 40x | 19.07.2019

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko Staženo: 40x | 19.07.2019