Obsah

Úřední deska


úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby : Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci : sil. II/431 Dubňany - Svatobořice . Stavba : " Polní cesta Horní Huť, v k.ú. Dubňany ".22.05.201806.06.2018
Exekutorský úřad Přerov : JUDr. Lukáš Jícha : Exekuční příkaz. Usnesení.22.05.201806.06.2018
E.ON Distribuce,a.s. : Oznámení o přerušení dodávky el.en.21.05.201813.06.2018
E.ON Distribuce, a.s. : Oznámení o přerušení dodávky el.en.21.05.201809.06.2018
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na pacht.21.05.201830.06.2018
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na pacht.21.05.201830.06.2018
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na směnu.21.05.201805.06.2018
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na směnu.21.05.201805.06.2018
Město Dubňany, odbor investic a majetku : Záměr města na prodej.21.05.201805.06.2018
Záměr města na pach majetku v obci a k.ú Dubňany: pozemku p.č 2960, zahrada, celková výměra 188m217.05.201804.06.2018
Záměr města na pacht majetku v obci a k.ú Dubňany17.05.201804.06.2018
Záměr města na směnu majetku v obci a k.ú Dubňany17.05.201804.06.2018
Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby; Veřejná vyhláška - Rozhodnutí: Stavební povolení - Dubňany, Polní cesta Horní Huť11.05.201827.05.2018
Exekutorský úřad Praha, JUDr. I. Erben; Usnesení o nařízení dražebního jednání04.05.201808.06.2018
Finanční úřad pro JMK; Veřejná vyhláška - informace k dani z nemovitých věcí na rok 201803.05.201829.05.2018
Státní pozemkový úřad, pobočka Břeclav; Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ03.05.201803.08.2018
Exekutorský úřad Plzeň-město. JUDr. J. Wolfová : Usnesení o dražbě.06.04.201825.05.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Hodonín : Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky / aktualizovaný k 1. 2. 2018 /.21.02.201830.06.2018

rozpočty

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Dobrovolný svazek obcí Mutěnka; Návrh závěrečného účtu za rok 201724.05.201811.06.2018
Dobrovolný svazek obcí Mutěnka; Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodařeníE24.05.201811.06.2018
Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí : Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí za rok 2017.16.04.201831.05.2018
Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí : Úprava rozpočtu pro rok 2018 - UR 2.06.04.201831.12.2018
Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 2.27.03.201831.12.2018
Úprava rozpočtu města Dubňany na rok 2018, RO č. 1.06.03.201831.12.2018
Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí : Schválené rozpočtové patření č. 1/2018.12.02.201831.12.2018
Město Dubňany: Úpravy rozpočtu města Dubňany na rok 2017 č. 7/2017.10.01.201830.06.2018
Úprava rozpočtu č. 6/201729.12.201730.06.2018
Schválený rozpočet města Dubňany na rok 201829.12.201731.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2019 - 202129.12.201731.12.2018
Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí : Úprava rozpočtu pro rok 2017 - UR 6.12.12.201731.12.2018
Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí : Schválený rozpočet pro rok 2018.12.12.201731.12.2018
Město Dubňany : Schválený závěrečný účet města za rok 2016. Je zveřejněn na webové adrese www.dubnany.eu/zaverecny-ucet-mesta . Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Dubňany, u Ing. Jany Grégrové, kanc. dv.č. 10.30.06.201730.06.2018
Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí : Schválený závěrečný účet za rok 2016 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí je zveřejněn na webové adrese : http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion. Listinná podoba dokumentu je k nahléd26.05.201731.05.2018
Město Dubňany : Rozpočet města Dubňany na rok 2017, naleznete na webové adrese : www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, vedoucí finančního odboru MěÚ Dubňany. Adresa : Nám. 15. dubna 114922.03.201731.12.2018
Dobrovolný svazek obcí Mutěnka - Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů15.03.201715.03.2027
Schválený rozpočet na rok 2017 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí je zveřejněn na webové adrese http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion Listinná podoba dokumentu je k náhlednutí u Ing. Moniky Valáškové, manažerky svazku. Adresa: Mas08.03.201708.03.2022

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Město Dubňany: Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Dubňany-Město Hodonín26.04.201801.04.2019
Město Dubňany: Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Dubňany-Město Hodonín26.04.201828.10.2020
Město Dubňany: Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Dubňany-Město Hodonín26.04.201814.12.2020
Město Dubňany: Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Dubňany-Město Hodonín26.04.201824.04.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Baník Dubňany,z.s.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace -SK KUželky Dubňany,z.s.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - NS Dúbrava,z.s.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub stolního tenisu Dubňany, spolek.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - F.A.T.R., z.s.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Dubňany.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Basketbal Dubňany, z.s.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - DNS Dúbravěnka Dubňany, spolek.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Baník Dubńany, z.s.07.04.201707.04.2020
Město Dubňany :Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - DNS Dúbravěnka Dubňany, spolek21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - NS Dúbrava ,z.s.21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - F.A.T.R., z.s.21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub stolního tenisu, spolek21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Dubňany21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK KUželky Dubňany,z.s.21.02.201721.02.2020
Město Dubňany - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města : Sdružení Dúbravěnka, Dubňany19.02.201619.02.2019
Město Dubňany - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubňany : F.A.T.R. Dubňany02.02.201602.02.2019
Město Dubňany - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubňany. Sportovní klub stolního tenisu Dubňany, spolek.02.02.201602.02.2019
Město Dubňany - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubňany : SK Kuželky Dubňany, z.s.02.02.201602.02.2019
Město Dubňany - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubňany : Tělocvičná jednota Sokol Dubňany02.02.201602.02.2019