Obsah

Zpět

Číslo jednací: 71_22

Rozpočtové opatření č. 3 naleznete na webové stránce www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta/. Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, ved. fin. Odboru MěÚ Dubňany. Adresa: Nám. 15. dubna 1149, 696 03

Rozpočtové opatření č. 3 naleznete na webové stránce www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta/. Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, ved. fin. Odboru MěÚ Dubňany. Adresa: Nám. 15. dubna 1149, 696 03

71_22.pdf (2.54 MB)

Vyvěšeno: 29. 6. 2022

Datum sejmutí: 30. 6. 2023

Zodpovídá: Michaela Jandová

Zpět