Obsah

Zpět

Číslo jednací: 103_22

Státní pozemkový úřad: Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek

Vyvěšeno: 21. 9. 2022

Datum sejmutí: 7. 10. 2022

Zodpovídá: Michaela Jandová

Zpět