Obsah

Změna č. 1 územního plánu Dubňany

pořizovaná zkráceným postupem podle § 55a až § 55c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

Návrh změny územního plánu zpracovaný pro veřejné projednání (z důvodu přetrvávající pandemie koronaviru SARS-CoV-2 se veřejné projednání uskuteční distanční formou - viz veřejná vyhláška vyvěšená na úřední desce městského úřadu)

Veřejné projednání se konalo ve čtvrtek 11. 03. 2021 od 09:00 hod. formou vzdáleného přístupu. Přímý přenos bylo možno sledovat na adrese: https://bit.ly/36J51Gz nebo kliknutím na tento odkaz prostřednictvím Microsoft Teams.

Prezentaci z tohoto projednávání je možné zobrazit kliknutím na tento odkaz:

Prezentace veřejného projednání 11.3.2021 (2.61 MB)

 

Územní plán

Územní plán Dubňany byl vydán usnesením Zastupitelstva města Dubňany č. 2/IV/19 ze dne 18. 09. 2019 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 09. 10. 2019. Územní plán Dubňany je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem města, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.