Obsah

Změna č. 1 územního plánu Dubňany

pořizovaná zkráceným postupem podle § 55a až § 55c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

Návrh změny územního plánu zpracovaný pro veřejné projednání (z důvodu přetrvávající pandemie koronaviru SARS-CoV-2 se veřejné projednání uskuteční distanční formou - viz veřejná vyhláška vyvěšená na úřední desce městského úřadu)

Veřejné projednání se bude konat ve čtvrtek 11. 03. 2021 od 09:00 hod. formou vzdáleného přístupu. Přímý přenos veřejného projednání bude dostupný na adrese: https://bit.ly/36J51Gz nebo kliknutím na tento odkaz.

Pro připojení je nutné použít prohlížeče Microsoft Edge, Google Chrome nebo nainstalovat aplikaci Microsoft Teams.

 

Územní plán

Územní plán Dubňany byl vydán usnesením Zastupitelstva města Dubňany č. 2/IV/19 ze dne 18. 09. 2019 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 09. 10. 2019. Územní plán Dubňany je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem města, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.