Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska


úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Městský úřad Dubňany, obecný stavební úřad: Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby č.j. MUDU 203/19 - Magdaléna CH.22.01.201930.01.2019
Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí: Veřejná vyhláška: Závěr zjišťovacího řízení - Modernizace stájí Milotice a výstavba BPS21.01.201906.02.2019
Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby: Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Obousměrný provoz cyklistů v části ulice Palackého a v části ulice Na Dílech, Dubňany21.01.201906.02.2019
MěÚ Dubňany, obecný stavební úřad: Oznámení o uzavření dohody č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby - RIGUM.17.01.201902.02.2019
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku: Záměr města na prodej pozemků16.01.201931.01.2019
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku: Záměr města na pacht - pozemek p. č. 2741/516.01.201931.01.2019
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku: Záměr města na pacht - orná půda16.01.201931.01.2019
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku: Záměr města na pacht - orná půda16.01.201931.01.2019
Exekutorský úřad Praha, Mgr. Vybíral: Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání16.01.201921.02.2019
Exekutorský úřad Praha, Mgr. Vybíral: Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání16.01.201921.02.2019
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Jícha; Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci16.01.201928.02.2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje: Odbor územního plánování a stavebního řádu: Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje JMK v období 10/2016-12/201816.01.201901.02.2019
Město Dubňany, Tajemnice MěÚ: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka stavebního úřadu08.01.201931.01.2019
Město Dubňany, odbor investic a správy majetky: Záměr města na pacht majetku - pozemek p. č. 3016/5003.01.201928.02.2019
Město Dubňany, odbor investic a správy majetky: Záměr města na pacht majetku - pozemek p. č. 3016/4903.01.201928.02.2019
Honební společenstvo města Dubňany: Pozvánka na jednání valné hromady HS - 29.1.201918.12.201830.01.2019
Exekutorský úřad Nymburk, Mgr. Pospíchal: Usnesení o odročení elektronické dražby - M. Ch.17.12.201826.01.2019
Exekutorský úřad Nymburk, Mgr. Pospíchal: Usnesení o odročení elektronické dražby - M. Ch.17.12.201826.01.2019
TS Dukos Dubňany p. o.: Záměr organizace na nájem části nemovitosti v obci - restaurační zařízení v provozní budově městského koupaliště14.12.201831.01.2019
Exekutorský úřad Nymburk, Mgr. Pospíchal: Usnesení - Odročení dražebního jednání na 25.1.2019 - M. CH.10.12.201826.01.2019
Exekutorský úřad Nymburk, Mgr. Pospíchal: Usnesení o odročení dražebního jednání na 25.1.2019 - M.CH.10.12.201826.01.2019

rozpočty

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2020-2022. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, MěÚ Dubňany09.01.201914.01.2022
Schválený rozpočet města Dubňany na rok 2019. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, MěÚ Dubňany09.01.201931.01.2020
Rozpočtové opatření za rok 2018 č. 9. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, MěÚ Dubňany09.01.201931.01.2019
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2018 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí je zveřejněno na webové adrese: http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion/rozpocet Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Kláry Osičkové20.12.201828.02.2019
Schválený rozpočet pro rok 2019 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí je zveřejněn na webové adrese: http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion/rozpocet Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Kláry Osičkové, manažerky svazku.20.12.201831.12.2019
Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017- bod č.1- Plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, ved.finančního odboru MěÚ Dubňany20.07.201831.07.2019
Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017- bod č.1- Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba dokumentu k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, ved.finančního odboru MěÚ Dubňany20.07.201831.07.2019
Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017- bod č.2.- 6. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, vedoucí finančního odboru MěÚ Dubňany, Nám.15.dubna 114920.07.201831.07.2019
Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017-bod č.8- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, MěÚ Dubňany20.07.201831.07.2019
Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí: Závěrečný účet za rok 201706.06.201831.05.2019
Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017- bod č.7- Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, MěÚ Dubňany04.06.201831.07.2019
Příloha B) ke zprávě auditora- Příloha k účetní závěrce. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, ved. finančního odboru MěÚ Dubňany. Adresa : Nám.15. dubna 114904.06.201831.07.2019
příloha B) ke zprávě auditora- Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu. Naleznete na web.adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba u Ing. Jany Grégrové, MěÚ Dubňany.04.06.201831.07.2019
příloha C) ke zprávě auditora- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M. Naleznete na webové adrese : www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba dokumentu k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, vedoucí finančního odboru MěÚ Dubňany.04.06.201831.07.2019
Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017- bod č.9 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mutěnka. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba dokumentu k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, MěÚ Dubňany04.06.201831.07.2019
Dobrovolný svazek obcí Mutěnka - Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů15.03.201715.03.2027
Schválený rozpočet na rok 2017 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí je zveřejněn na webové adrese http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion Listinná podoba dokumentu je k náhlednutí u Ing. Moniky Valáškové, manažerky svazku. Adresa: Mas08.03.201708.03.2022

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Město Dubňany: Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Dubňany-Město Hodonín26.04.201801.04.2019
Město Dubňany: Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Dubňany-Město Hodonín26.04.201828.10.2020
Město Dubňany: Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Dubňany-Město Hodonín26.04.201814.12.2020
Město Dubňany: Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Dubňany-Město Hodonín26.04.201824.04.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Baník Dubňany,z.s.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace -SK KUželky Dubňany,z.s.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - NS Dúbrava,z.s.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub stolního tenisu Dubňany, spolek.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - F.A.T.R., z.s.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Dubňany.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Basketbal Dubňany, z.s.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - DNS Dúbravěnka Dubňany, spolek.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Baník Dubńany, z.s.07.04.201707.04.2020
Město Dubňany :Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - DNS Dúbravěnka Dubňany, spolek21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - NS Dúbrava ,z.s.21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - F.A.T.R., z.s.21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub stolního tenisu, spolek21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Dubňany21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK KUželky Dubňany,z.s.21.02.201721.02.2020
Město Dubňany - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města : Sdružení Dúbravěnka, Dubňany19.02.201619.02.2019
Město Dubňany - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubňany : F.A.T.R. Dubňany02.02.201602.02.2019
Město Dubňany - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubňany. Sportovní klub stolního tenisu Dubňany, spolek.02.02.201602.02.2019
Město Dubňany - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubňany : SK Kuželky Dubňany, z.s.02.02.201602.02.2019
Město Dubňany - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubňany : Tělocvičná jednota Sokol Dubňany02.02.201602.02.2019
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK