Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska


úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Exekutorský úřad Plzeň, Mgr. Tunkl: Usnesení o provedení elektronické dražby dne 4.4.201918.03.201905.04.2019
Exekutorský úřad Praha, JUDr. Zwiefelhofer: Usnesení o provedení elektronické dražby dne 10.4.201918.03.201911.04.2019
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Vrána: Exekuční příkaz18.03.201904.04.2019
Ministerstvo ŽP: Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: Stanovení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého13.03.201929.03.2019
MěÚ Dubňany, obecný stavební úřad: Oznámení o uzavřeení veřejnoprávní smlouvy - dodatku o změně stavby před jejím dokončením13.03.201929.03.2019
Městský úřad Dubňany, obecný stavební úřad: Oznámení-Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby12.03.201928.03.2019
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku: Záměr města na prodej pozemků11.03.201926.03.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky06.03.201931.07.2019
Dobrovolný svazek obcí Mutěnka: Záměr výpůjčky pozemku p.č. 2441/106.03.201925.03.2019
Krajský úřad JMK, odbor ŽP: Stanovisko k Návrhu územního plánu Dubňany05.03.201921.03.2019
E.ON Distribuce: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.3.201904.03.201927.03.2019
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na pacht.04.03.201919.03.2019
Město Dubňany, odbor investic a správy majetku : Záměr města na prodej.04.03.201919.03.2019

rozpočty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2020-2022. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, MěÚ Dubňany09.01.201914.01.2022
Schválený rozpočet města Dubňany na rok 2019. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, MěÚ Dubňany09.01.201931.01.2020
Schválený rozpočet pro rok 2019 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí je zveřejněn na webové adrese: http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion/rozpocet Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Kláry Osičkové, manažerky svazku.20.12.201831.12.2019
Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017- bod č.1- Plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, ved.finančního odboru MěÚ Dubňany20.07.201831.07.2019
Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017- bod č.1- Úpravy rozpočtu příjmů a výdajů. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba dokumentu k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, ved.finančního odboru MěÚ Dubňany20.07.201831.07.2019
Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017- bod č.2.- 6. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, vedoucí finančního odboru MěÚ Dubňany, Nám.15.dubna 114920.07.201831.07.2019
Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017-bod č.8- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, MěÚ Dubňany20.07.201831.07.2019
Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí: Závěrečný účet za rok 201706.06.201831.05.2019
Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017- bod č.7- Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, MěÚ Dubňany04.06.201831.07.2019
Příloha B) ke zprávě auditora- Příloha k účetní závěrce. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, ved. finančního odboru MěÚ Dubňany. Adresa : Nám.15. dubna 114904.06.201831.07.2019
příloha B) ke zprávě auditora- Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu. Naleznete na web.adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba u Ing. Jany Grégrové, MěÚ Dubňany.04.06.201831.07.2019
příloha C) ke zprávě auditora- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M. Naleznete na webové adrese : www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba dokumentu k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, vedoucí finančního odboru MěÚ Dubňany.04.06.201831.07.2019
Závěrečný účet města Dubňany za rok 2017- bod č.9 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mutěnka. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba dokumentu k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, MěÚ Dubňany04.06.201831.07.2019
Dobrovolný svazek obcí Mutěnka - Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů15.03.201715.03.2027
Schválený rozpočet na rok 2017 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí je zveřejněn na webové adrese http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion Listinná podoba dokumentu je k náhlednutí u Ing. Moniky Valáškové, manažerky svazku. Adresa: Mas08.03.201708.03.2022

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Město Dubňany: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Baník Dubňany z. s.14.03.201914.03.2022
Město Dubňany: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - LIKOL spol. s r.o.12.03.201912.03.2022
Město Dubňany: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - DNS Dúbravěnka Dubňany, spolek31.01.201931.01.2022
Město Dubňany: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - F.A.T.R., z.s.31.01.201931.01.2022
Město Dubňany: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK Kuželky Dubňany, z.s.31.01.201931.01.2022
Město Dubňany: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SKST Dubňany, spolek31.01.201931.01.2022
Město Dubňany: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Dubňany31.01.201931.01.2022
Město Dubňany: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Basketbal Dubňany z.s.31.01.201931.01.2022
Město Dubňany: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - PETROV-Dubňany, spolek pro práci s mládeží31.01.201931.01.2022
Město Dubňany: Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Dubňany-Město Hodonín26.04.201801.04.2019
Město Dubňany: Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Dubňany-Město Hodonín26.04.201828.10.2020
Město Dubňany: Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Dubňany-Město Hodonín26.04.201814.12.2020
Město Dubňany: Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Dubňany-Město Hodonín26.04.201824.04.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Baník Dubňany,z.s.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace -SK KUželky Dubňany,z.s.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - NS Dúbrava,z.s.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub stolního tenisu Dubňany, spolek.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - F.A.T.R., z.s.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Dubňany.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Basketbal Dubňany, z.s.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - DNS Dúbravěnka Dubňany, spolek.24.01.201824.01.2021
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Baník Dubńany, z.s.07.04.201707.04.2020
Město Dubňany :Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - DNS Dúbravěnka Dubňany, spolek21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - NS Dúbrava ,z.s.21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - F.A.T.R., z.s.21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub stolního tenisu, spolek21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělocvičná jednota Sokol Dubňany21.02.201721.02.2020
Město Dubňany : Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK KUželky Dubňany,z.s.21.02.201721.02.2020
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK