Dubňany - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Dobrovolný svazek obcí Mutěnka : Záměr na prodej části pozemku parc.č. 3521/1 - ostatní plocha, ostatnhí komunikace v k.ú. Dubňany.

Číslo jednací: 21_21

Datum sejmutí: 9. 3. 2021 Zodpovídá: Eva Příkazská