Obsah

Provozní doba sběrného dvora

 

Provozní doba sběrného dvora
Pondělí 8:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 16:00
polední pauza 11:00 - 11:45, služební telefon: 777 012 612

 

 

Pokyny pro návštěvníky SD Dubňany

 

  1. Vstup a vjezd do areálu je dovolen pouze za účelem uložení odpadu, zpětného odběru vysloužilého elektrického zařízení nebo výdeje pytlů na plast a papír.
  2. Vstup a vjezd je umožněn zvednutím vjezdové závory.
  3. Dovnitř areálu SD je dovoleno najetí maximálně dvěma motorovým vozidlům.
  4. Přivezený odpad je nutné třídit a ukládat na určená místa.
  5. V areálu SD  je zakázáno rozbíjet sklo.
  6. Lisování přivezených plastů a papíru provádí výhradně obsluha SD.
  7. V areálu SD platí zákaz kouření.
  8. Výjezd je umožněn zvednutím výjezdové závory.
  9. Je zakázáno ukládat odpad před bránou SD.
  10. Celý areál je monitorován kamerovým systémem.