Obsah

Preventivní prohlídky a očkování

Typ: Zdravotnictví
Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Přečtěte si v našem harmonogramu péče, na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte nárok.
Zákonnou normou, která tuto oblast zdravotní péče upravuje, je vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Máte nárok na:

Preventivní prohlídku u praktického lékaře1x za dva roky (děti do 3 let častěji, od 3 let pak rovněž ve 2 letých intervalech)

Gynekologickou preventivní prohlídkukaždoročně od 15 let

Stomatologickou prohlídku2x ročně (jak u dětí, tak i u dospělých; první zubní prohlídku by mělo dítě absolvovat již mezi 6. a 12. měsícem)

V ČR existují tři programy screeningu zhoubných nádorů:

Screening nádorů prsu prostřednictvím mamografie na akreditovaných pracovištích - od 45 let 1x za dva roky

Screening nádorů tlustého střeva a konečníku – prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice od 50 do 55let 1x ročně, od 55 let 1x za dva roky tento test nebo kolonoskopické vyš. 1x za 10 let

Screening nádorů děložního hrdla – prostřednictvím cytologického vyšetření stěru z děložního čípku na akreditovaných pracovištích - od 15 let 1x ročně (neprovádí se u žen, které dosud neměly pohlavní styk)
 

Preventivní prohlídka u praktického lékaře je celkovým vyšetřením a její součástí je vždy doplnění pacientovy anamnézy. U rodinné anamnézy je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních, plicních a nádorových onemocnění, poruchy metabolizmu tuků, hypertenze či diabetu.

Lékař vám provede kompletní fyzikální vyšetření (poklepem a poslechem vyšetří srdce a plíce, pohmatem štítnou žlázu, zkontroluje stav žil a tepen na dolních končetinách atd.), změří krevní tlak a zjistí index tělesné hmotnosti (BMI). Má také orientačně vyšetřit zrak a sluch a zkontrolovat očkování, mj. proti tetanu. Vždy je součástí preventivní prohlídky vyšetření moči diagnostickým papírkem.

Některá vyšetření prováděná v rámci preventivních prohlídek:

EKG – od 40 let 1x za 4 roky

Vyšetření hladiny tuků v krvi – v 18, 30, 40, 50 a 60 letech

Vyšetření hladiny cukru v krvi – v 18, 30 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech

Vyšetření funkce ledvin (u pacientů s diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi)
– od 50 let každé 4 roky

 

 

Očkování

Infekční nemoci byly ještě na počátku 20. století příčinou více než poloviny lidských úmrtí. Očkování pomáhá infekčním nemocem předcházet. Je napodobením přirozené infekce, kdy dochází k tvorbě ochranných protilátek. V našem státě má očkování dlouholetou tradici. Očkuje se pouze vakcínami v ČR registrovanými, jejichž bezpečnost je zaručována způsobem výroby a prokázána řadou studií.

Která očkování jsou povinná a pro jaká se můžete sami rozhodnout? Za jakých podmínek je můžete absolvovat jako plně hrazená pojišťovnou? Kdy si za vakcínu musíte připlatit a kdy si musíte uhradit celou její cenu?

Stručný přehled naleznete zde:

Očkování můžeme rozdělit na:

• povinná, která jsou plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění buď plošně, nebo rizikovým skupinám pojištěnců,

• nepovinná, leč přesto hrazená ve stanovených případech z veřejného zdravotního pojištění,

• nepovinná pojišťovnami nehrazená

Povinná očkování

Povinná očkování stanovuje vyhláška o očkování proti infekčním nemocem. Mezi ně patří zejména tzv. pravidelná očkování dětí. Jde o očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, proti pneumokokovým nákazám, proti tuberkulóze (jen u rizikových dětí) a proti virové hepatitidě B.

Očkování probíhají podle očkovacího kalendáře v termínech stanovených vyhláškou. Není-li možné provést pravidelné očkování ve stanovených termínech z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje podání očkovací látky, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte.

Pravidelná očkování včetně přeočkování jsou pojišťovnou plně hrazena.

Vyhláška stanovuje i tzv. zvláštní očkování (např. proti hepatitidě nebo proti vzteklině) povinná u konkrétních skupin osob, např. u příslušníků základních složek integrovaného záchranného systému, a mimořádná očkování pro prevenci infekčních chorob v mimořádných situacích (např. očkování proti žloutence typu A po povodních). U nich je vakcína hrazena ze státního rozpočtu a pojišťovna hradí aplikaci, očkování je tedy bezplatné.

Nepovinná očkování hrazená pojišťovnou

Jako nepovinné očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění je možno absolvovat očkování proti chřipce, proti pneumokokům a proti rakovině děložního hrdla. Skupiny osob, na které se vztahuje možnost absolvovat uvedená očkování jako pojišťovnou hrazené, stanoví zákon o veřejném zdravotním pojištění. To znamená, že tuto možnost nemají všichni pojištěnci.

Hrazena je jak vakcína (v provedení nejméně ekonomicky náročném), tak její aplikace. Pokud si klient vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si uhradit rozdíl v ceně vakcín; aplikaci hradí pojišťovna vždy.

  • Očkování proti lidskému papilomaviru mají podle zákona o veřejném zdravotním pojištění hrazené dívky i chlapci (chlapci od 1. 1. 2018), je-li očkování zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku. Papilomaviry způsobují rakovinu děložního hrdla, ale i další nádory (penisu, análního otvoru atd.) nebo genitální bradavice. Očkovat je možno vakcínou Cervarix , Silgard, resp. Gardasil nebo Gardasil 9.
  • Očkování proti chřipce pojišťovna hradí u čtyř zákonem stanovených skupin osob. Jsou to pojištěnci nad 65 let věku, dále pacienti po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, pacienti, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem, a osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem. Dostupné vakcíny: Influvac, Vaxigrip, Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra.
  • Očkování proti pneumokokům je jako nepovinné hrazeno u dětí, pokud všechny dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazeno je pak i přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku. Hrazeno je též očkování provedené po uplynutí stanovených lhůt, pokud došlo k odložení aplikace z důvodu zdravotního stavu dítěte. V odlišném režimu je od 1. 1. 2018 hrazeno očkování proti pneumokokům u pojištěnců nad 65 let. V tomto případě schvaluje hrazené očkovací látky ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise. V současné době je hrazeno očkování vakcínou Prevenar 13.
  • Novinkou od 1. 1. 2018 je možnost hrazeného očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pojištěnců po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Nepovinná očkování hrazená klientem

Sami se můžete rozhodnout absolvovat třeba očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, žloutence, pneumokokové infekci, invazivním meningokokovým infekcím, rakovině děložního hrdla, pásovému oparu, planým neštovicím a dalším chorobám, případně "cestovní očkování" např. proti břišnímu tyfu, choleře, žluté zimnici apod.

Tato nepovinná očkování se provádějí na vyžádání klienta a ten si je i sám hradí – jak cenu vakcíny, tak cenu její aplikace. Nezapomeňte se ale podívat na webové stránky vaší pojišťovny o možnostech čerpání příspěvků na očkování!


Vytvořeno: 20. 3. 2019
Poslední aktualizace: 20. 3. 2019 16:28
Autor: Michal Žažo