Obsah

Vyjádření České vakcinologické společnosti pro tisk

Typ: Zdravotnictví | ostatní
Očkování patři k nejdůležitějším nástrojům prevence infekčních onemocnění a používání vakcín zabraňuje miliónům lidských úmrtí ročně.
Proti největší infekční hrozbě současnosti, viru SARS-CoV-2, způsobujícímu onemocnění COVID-19, zatím není k dispozici očkovací látka a ani ji v nejbližších měsících nelze očekávat. COVID-19, kromě přímého ohrožení zdraví a životů má potenciál způsobit obrovské tzv. vedlejší škody snížením dostupnosti zdravotní péče v důsledku jednak nedostatečné kapacity zdravotního systému a jednak z důvodu metod sociálního či fyzického distancování, které vedou k rušení a odkládání neurgentních zdravotních procedur. V případě odkládání aplikace některých vakcín dětem to může vést ke katastrofickým následkům v podobě rozvoje dalších souběžně probíhajících epidemií ohrožujících lidské životy, a to i životy dětí.

Česká vakcinologická společnost se chce vyjádřit směrem k laické veřejnosti těmito fakty:

  1. Žádná očkovací látka nechrání proti nemoci COVID-19 a ani nezvyšuje riziko vzniku této nemoci.
  2. Očkovací látky nepoškozují imunitní systém. Naopak ho stimulují k obraně proti některým závažným a život-ohrožujícím infekčním onemocněním.
  3. Některá očkování u starších dětí a dospělých lze odložit, vždy po předchozí konzultaci s registrujícím lékařem. Odklad některých vakcín v těchto věkových kategorií o týdny až měsíce představuje jen minimální riziko.
  4. Česká vakcinologická společnost doporučuje neodkládat očkování především u kojenců a batolat. Při odložení očkování se zvyšuje riziko závažného onemocnění pro dítě a při poklesu proočkovanosti existuje reálná hrozba vzniku dalších epidemií, především spalniček a černého kašle.
  5. ČVS doporučuje respektovat doporučení registrujícího lékaře. Výše uvedená doporučení se nemohou vztahovat na každou jednotlivou situaci a především rizikoví pacienti mohou vyžadovat individuální přístup tak, aby pro ně bylo riziko infekčních onemocnění minimalizováno.

Vytvořeno: 24. 4. 2020
Poslední aktualizace: 24. 4. 2020 12:48
Autor: Michal Žažo