Obsah

Rozpočet města

Rozpočet Dubňany

Schválený rozpočet 141 063 000 Kč
Upravený rozpočet 137 368 200 Kč
Skutečné čerpání 118 645 006 Kč
Čerpání 86,37 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
6 050 000 6 649 000 6 076 290 91,39
52 503 000 44 545 200 38 594 272 86,64
7 203 800 13 848 600 10 275 163 74,20
4 635 000 5 207 000 4 873 856 93,60
5 800 000 3 194 000 2 975 863 93,17
990 000 990 000 877 400 88,63
16 870 000 14 632 000 13 878 884 94,85
9 020 000 6 674 000 3 770 717 56,50
26 921 200 29 504 800 26 191 415 88,77
370 000 275 000 20 000 7,27
655 000 738 100 491 198 66,55
10 045 000 11 110 500 10 619 948 95,58
141 063 000 137 368 200 118 645 006 86,37
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2025-2026-návrh

Staženo: 62x | 21.11.2023

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu města Dubňany na roky 2024-2025.

Staženo: 185x | 03.01.2023

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu města Dubňany na rok 2024

Staženo: 116x | 21.11.2023

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený upravený rozpočet města Dubňany na rok 2023

Staženo: 51x | 31.12.2023

Položkový rozpis schváleného rozpočtu města Dubňany na rok 2023.

Staženo: 223x | 18.01.2023

Rozpočet města Dubňany na rok 2023.

Staženo: 196x | 03.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 8

Staženo: 45x | 13.12.2023

Rozpočtové opatření č. 7

Staženo: 62x | 22.11.2023

Rozpočtové opatření č. 6

Staženo: 71x | 13.09.2023

Rozpočtové opatření č. 5

Staženo: 71x | 08.08.2023

Rozpočtové opatření č. 4

Staženo: 105x | 29.06.2023

Rozpočtové opatření č. 3

Staženo: 101x | 16.06.2023

Rozpočtové opatření č. 2

Staženo: 132x | 17.04.2023

Rozpočtové opatření č. 1

Staženo: 123x | 20.02.2023

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Závěrečný účet města Dubňany za rok 2022

Staženo: 93x | 28.06.2023

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubňany za rok 2022

Staženo: 82x | 28.06.2023

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion Hodonínsko

Staženo: 69x | 28.06.2023

Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Mutěnka

Staženo: 78x | 28.06.2023