Obsah

Aktuality

Zprávy

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací, bude dne Dne 05.12.2017 od 08:30 do 15:30 přerušena dodávka elektrické energie.

Dotčené lokality výpadku proudu jsou :
Štipčák Jaroslav Na dílech 1765
TS Dukos Dubňany, příspěvková organizace Na dílech


Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s. celý text

ostatní | 10. 11. 2017 | Autor:

Přechod na nový systém správy webového obsahu

V těchto dnech přecházíme na nové webové stránky, od kterých si slibujeme zkvalitnění obsahu, přehlednější vyhledávání a mnoho nových a zajímavých funkcí. V následujících dnech se bude obsah a struktura mírně měnit a výjimečně může dojít i ke krátkodobým výpadkům. Předem se proto omlouváme za případné komplikace a děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 8. 11. 2017 | Autor:

Přechodné dopravní značení v ul. U Mlýna

Přechodné dopravní značení v ul. U Mlýna

V době od 6.11. do 15.12.2017 bude firma SWIETELSKY stavbení s.r.o. provádět výstavbu parkoviště za budovou Policie ČR v ul. U Mlýna v Dubňanech. V této době zde bude umístěno i přechodné dopravní značení.

Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 7. 11. 2017 | Autor: Michal Žažo

Varování - havárie střechy na budově MěÚ

Na budově městského úřadu došlo k havárii střechy. Z bezpečnostních důvodů se nezdržujte v blízkosti budovy. Z preventivních opatření je vhodné přeparkovat vozidla, která jsou poblíž budovy Městského úřadu.

celý text

ostatní | 3. 11. 2017 | Autor:

Výpadky webových služeb města Dubňany

Ve dnech 6. až 9. listopadu může docházet k výpadkům internetových služeb města Dubňany. V tomto termínu bude docházet k přesunu obsahu na nový webový prostor. Za případné problémy se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

celý text

ostatní | 2. 11. 2017 | Autor:
#

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.11.2017

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v termínu 16.11 2017 od 07:30 do 14:00 v lokalitě Nádražní od čp.51 a čp.918 po čp.1668 a čp.6 - mimo čp.66 a 67 (bytovka).

celý text

ostatní | 1. 11. 2017 | Autor:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

projektový manažer/projektová manažerka celý text

ostatní | 31. 10. 2017 | Autor:

Oprava vodovodního řadu na ulici Hodonínská

Od 20.09.2017 bude probíhat oprava vodovodního řadu na ulici Hodonínská po levé straně ve směru na Kyjov, od č.p. 91 po č.p. 103. Práce bude provádět firma Artesia, spol. s r.o. Ratíškovice. Přestože oprava hlavního potrubí je naplánovaná pomocí bezvýkopové technologie, dojde k výkopům pro montážní jámy a pro připojení vodovodních přípojek, a proto provoz pro pěší bude částečně omezen. Práce budou dokončeny do 30.11.2017.

celý text

ostatní | 29. 10. 2017 | Autor:

Vítání občánků

Už šedesát let zve Městský úřad v Dubňanech nově narozené občánky s jejich rodiči ke slavnostnímu zápisu do kroniky města Dubňany. Tato slavnost je mezi rodiči pořád velmi oblíbená a stále přichází skoro 70 % ze všech pozvaných, a pokud se někdo z pozvaných nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit, přeje si být pozván opakovaně na příští setkání. celý text

ostatní | 22. 8. 2017 | Autor:

Nařízení města

Dne 8.2.2016 byl na úřední desce vyvěšeno nové nařízení:

Nařízení Města č. 2/2016 celý text

ostatní | 22. 8. 2017 | Autor:

Oznámení o účinnosti OZV č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Dnes 1. dubna 2016 nabyla účinnost Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku včetně přílohy č. 1. Tato byla vydána na I. zasedání Zastupitelstva města Dubňany, které se konalo dne 16. března 2016.

celý text

ostatní | 22. 8. 2017 | Autor:

OZNÁMENÍ - TS DUKOS Dubňany

TS DUKOS Dubňany, p.o. oznamuje, že nádoby na biologicky rozložitelný odpad (hnědé popelnice) již nejsou k dispozici.

celý text

ostatní | 22. 8. 2017 | Autor:

Africký mor prasat - informace

Africký mor prasat - informace
celý text

ostatní | 22. 8. 2017 | Autor:

E.ON.Distibuce,a.s. - Oznámení o přerušení dodávky el.en.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: celý text

ostatní | 22. 8. 2017 | Autor:

Ukončení provozu pobočky České spořitelny v Dubňanech

Máme nejširší pobočkovou síť v ČR, přesto však nemůžeme být všude. Snažíme se přizpůsobovat našim klientům a mít pobočky tam, kde je klienti nejvíce využijí. Chod poboček proto pečlivě sledujeme a podle míry jejich využití je přemísťujeme, otevíráme na nových místech, případně uzavíráme. V této souvislosti jsme po detailní analýze dospěli k rozhodnutí, že 28. června 2017 ukončíme provoz naší pobočky v Dubňanech.

celý text

ostatní | 15. 6. 2017 | Autor:

Město Hodonín - výběrové řízení na pracovní pozici

Město Hodonín

Tajemnice Městského úřadu Hodonín vyhlašuje výběrového řízení na pracovní pozici: celý text

ostatní | 14. 6. 2017 | Autor: