Obsah

Dotační program ,,DEŠŤOVKA"

Typ: ostatní
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí spustili od 1.3.2018 dotační program s názvem ,,DEŠŤOVKA", který má pomoci v boji proti suchu.

Je určen jak pro obce, tak pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Zásadní podmínkou pro čerpání této dotace, je skutečnost, že obec, v jejímž katastru se daná nemovitost nachází, musí spadat do seznamu obcí postižených suchem. Město Dubňany není zahrnuto do tohoto seznamu.

Nesplňujeme ani jednu z následujících podmínek:

-        V obci či její části bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje, dovozem či dopouštěním pitné vody z jiného zdroje do vodojemu zásobujícího místní vodovod nebo do individuálních zdrojů pitné vody, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaných zdrojích. Nevztahuje se na zajištění náhradního zásobování pitnou vodou z důvodu havárie, kontaminace apod.

-        V obci či její části bylo od roku 2014 opatřením obecné povahy vydaným formou veřejné vyhlášky či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem…) opakovaně omezeno používání vody, a to minimálně ve dvou různých letech.

-        V obci či její části bylo od roku 2014 opatřením obecné povahy vydaným formou veřejné vyhlášky či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem…) dlouhodobě omezeno používání vody, a to minimálně na dobu tří měsíců v jednom roce.

 

Odkaz SFŽP:

https://www.dotacedestovka.cz/

 

 

 


Vytvořeno: 12. 7. 2018
Poslední aktualizace: 12. 7. 2018 12:33
Autor: Michaela Jandová