Obsah

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Typ: ostatní
Dne 23.04.2019 od 08:30 hod do 14:30 hod

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

 

Dne 23.04.2019 od 08:30 hod do 14:30 hod

 

Obec                                                Část obce

Dubňany                                           Dubňany

 

Vypnutá oblast:

Odběratelská trafostanice Ratíškovice Větrná (č. 510969) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ

Rajnošek David - Farma

Vinařství Plešingr s.r.o. - Dubňany k/2603/1

 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energefický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

 

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosfi považovat energefické zařízení za zařízení pod napěfim.

 

Případné použifi vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společnosfi E.ON Česká republika, s.r.o.

 

 

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navšfivte www.eon.cz, kde v čásfi věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu h5p://portal.eon.cz/cs/otg/.

 

Děkujeme Vám za pochopení. E.ON Distribuce, a.s.


Příloha

Vytvořeno: 22. 3. 2019
Poslední aktualizace: 1. 4. 2019 07:16
Autor: