Obsah

Stránka

  • 1

Vážené kolegyně a kolegové,

zase jsme se posunuli ke konci roku a je třeba se opět zabývat příspěvky pro Vás, Dubňanské spolky. Pro žádosti na rok 2024 využijeme stejný systém jako v roce loňském, s tím, že bylo provedeno několik malých změn. V tomto mailu Vám je přestavím a v příloze naleznete všechny náležité dokumenty.

 

OBECNÉ ZMĚNY

1) Na základě Vaší zpětné vazby z konce minulého roku a schůze spolků na KD jsme sepsali seznam obsahující výčet položek v žádostech, které nebudou akceptovány nebo budou posuzovány individuálně dle dané situace a potřeby spolku. Tento výčet není konečný a může být rozšířen dle potřeb Města Dubňany.

2) Formulář žádosti byl doplněn o několik detailů jako jsou například celkové součty u výše členských příspěvků, předpokládaných výdajů/příjmů, atd. Na základě zkušenosti z předchozího roku na Vás apelujeme, abyste formulář vyplnili důkladně a nenechávali volné pole především v první části (obecné informace, informace o družstvech, časová a prostorová náročnost).

3) Novými přílohami pro přidělení podpory je zjednodušený seznam členské základny a případné dokumenty o platné licenci u trenérů/vedoucích (má-li spolek nějaké).

 

ZMĚNY V ROZDĚLENÍ PODPORY

4) PŘÍPOČET JEDNORÁZOVÉHO HODNOCENÍ ZA TRENÉRY

V roce 2023 jsme v rámci systému jednorázově zhodnotili trenéry/vedoucí následovně:

- licencovaný trenér mládeže: 1000Kč

- nelicencovaný trenér mládeže: 500Kč

- trenér mimo mládež: 250Kč

Pro rok 2024 chceme v hodnocení tyto částky zdvojnásobit. Pro započtení licencovaného trenéra je potřeba doložit kopii dokladu nebo jiné potvrzení o platné licenci (v opačném případě bude započítán jako nelicencovaný).

 

5) PRAVIDLO O MAXIMÁLNÍ ČERPANÉ ČÁSTCE NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Smyslem tohoto pravidla je, aby spolky mohly žádat a čerpat maximálně do násobku toho co si sami vyberou na členských příspěvcích, respektive aby se i členové v určité míře podíleli na financování spolku. Hranice pro rok 2024 byla stanovena na 500%.

Příklad: Spolek žádá o 100 tisíc Kč a na členských příspěvcích vybere jen 10 tisíc. V rámci systému je spolku přiděleno např. 70 tisíc Kč. Po aplikaci pravidla může být spolku přiděleno maximálně 50 tisíc Kč (10 tis. * 500% = 50 tis.).

 

POSLEDNÍ TERMÍN ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA MĚÚ DUBŇANY JE 24.11.2023

 

V případě dotazů ohledně těchto změn jsou Vám k dispozici členové sportovní a kulturní komise.