Obsah

Informace o městě

První písemná zmínka o Dubňanech je doložena z roku 1349. Za svůj rozmach vděčí Dubňany sklářství, jehož počátky se datují do období 1873-75 a pak hlavně hornictví, jehož vznik se datuje na rozhraní 18. a 19. století. To vše je dnes již minulostí. Na město byly Dubňany povýšeny v roce 1964. Město má v současné době 6400 obyvatel a katastr zaujímá plochu 2700 ha. Dubňany mají ve znaku: na zeleném štítě svisle stojící bílý laločnatý list dubu, na němž leží dubová ratolest se souměrně rozloženými pěti žaludy hnědé barvy.

Město je obklopeno lesním komplexem zvaným Doubrava - v převážné většině s dubovými lesy - od toho název města. Stinná Doubrava láká nejenom k romantickým procházkám, ale je také rájem houbařů, myslivců a milovníků přírodních krás. Národopisně jsou součásti Moravského Slovácka a to částí zvané kyjovské Dolňácko. Město má spoustu tradic, lidového umění a obyčejů, které zůstávají stále velmi aktivními.

Mezi nejvýznamnější pamětihodnosti patří:

  • Kostel sv. Josefa vystavěný v roce 1885 s presbyteriářem z roku 1720. Budova římsko- katolické fary vedle kostela je z roku 1859.
  • Magariův kříž: 9 m vysoký, z dubového dřeva s biblickými výjevy. Až dosud existuje originál z roku 1834, který je umístěn ve smuteční síni.
  • Horákův kříž: postavený a vysvěcený roku 1833
  • Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1727

Významné osobnosti města:

  • Jan Bárta 1883 - 1959 spisovatel
  • Bohumila Dubňanská 1883 - 1966 spisovatelka
  • Karel Kapoun 1902 - 1963 básník
  • Bohumil Fiala 1915 - 1979 spisovatel
  • Ludvík Podéšť 1921 - 1968 hudební skladatel (např. píseň: Babičko, nauč mě charleston)
  • Vladimír Koštoval 1926 - 1985 akademický sochař