Obsah

Informace pro pozůstalé

 

Služby spojené s obřady ve smuteční síni a na veřejném pohřebišti v Dubňanech zajišťuje na základě smlouvy s městem Pohřební služba Sobek & Filipovič, Zlatá ulička 231, Kyjov, tel.  č. 724 238 407, 602 573 801, 518 612 235 nebo Jan Harca (Dubňany) - 777 805 810.

Výběr pohřební služby je i nadále na pozůstalých.

Pro pozůstalé zůstává povinnost informovat město Dubňany jako provozovatele pohřebiště a majitele smuteční síně o datu a hodině konání pohřbu, jménu, příjmení a bydlišti zesnulého, popř. o tom, kdo vypravil pohřeb.

Pozůstalí mohou zemřelé ukládat na veřejném pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště, kterým je město Dubňany, a způsobem, který odpovídá podmínkám pohřbívání na daném veřejném pohřebišti.

Toto platí pro všechny pohřby konané jak ze smuteční síně, tak z kostela a pro ukládání zemřelých přímo do hrobového místa v rakvi nebo jejich zpopelněné ostatky v urně.

Pro uvedené záležitosti je kontaktní osobou Lenka Matoušková, tel. 518 698 514.

Potřebné dokumenty ke stažení:

Pohřeb a jeho organizace
Základní informace pro pozůstalé